ทริสเรทติ้ง หั่นเครดิต ITD เป็น BB- จาก BB+ กังวลวิกฤติสภาพคล่อง

ทริสเรทติ้ง  หั่นเครดิต ITD  เป็น BB- จาก BB+ กังวลวิกฤติสภาพคล่อง

ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กร อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ หรือ ITD เป็น “BB-” จาก “BB+” อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน เป็น “B+” จาก “BB” และคงเครดิตพินิจ แนวโน้ม “Negative” กังวลขาดสภาพคล่องรุนแรง

ทริสเรทติ้ง ประกาศลดอันดับเครดิตองค์กร และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD ) เป็นระดับ “BB-” และ “B+” จากเดิมที่ระดับ “BB+” และ “BB” ตามลำดับ พร้อมทั้งยังคงเครดิตพินิจแนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ”

อันดับเครดิตที่ลดลงสะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทจากการที่บริษัทจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้รับเหมาช่วงล่าช้าในโครงการก่อสร้างบางโครงการ

ทั้งนี้ เครดิตพินิจแนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นกับอันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตในระยะสั้น

ทริสเรทติ้ง มองว่าความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การสนับสนุนจากธนาคารเจ้าหนี้ที่มีค่อนข้างจำกัดนั้นจะส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัทรุนแรงมากขึ้น

โดย ณ เดือนกันยายน 2566 บริษัทมีลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าของบริษัท และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาอยู่ที่ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท

ทริส ระบุว่า เนื่องจากงบการเงินประจำปี 2566 ของ ITD ยังไม่มีการเปิดเผย ทำให้ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงฐานะการเงินในปัจจุบันของบริษัท

อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้สูงที่การลงทุนของบริษัทจะถูกประเมินด้อยค่า ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ แผนการขายเงินลงทุนของบริษัทก็ยังมีความไม่แน่นอนอีกด้วย

สำหรับแนวโน้มเครดิตพินิจ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนถึงสภาพคล่องที่ตึงตัวเพิ่มขึ้นของบริษัท และอันดับเครดิต และ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเชิงลบในระยะใกล้

ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง จะพิจารณาทบทวนเครดิตพินิจแนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” ได้ เมื่อบริษัทประกาศงบการเงินประจำปี 2566 และทริสเรทติ้งสามารถประเมินสถานะทางธุรกิจ และสถานะการเงินของบริษัทได้อย่างครบถ้วน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์