VGI ราคาพุ่ง 2 วันกว่า 19% นักลงทุนเก็งกำไร หลังรับรู้ขาดทุน KEX

VGI ราคาพุ่ง 2 วันกว่า 19%  นักลงทุนเก็งกำไร หลังรับรู้ขาดทุน KEX

VGI ราคาพุ่ง 2 วันกว่า 19% นักลงทุนเก็งกำไร หลังรับรู้ขาดทุน KEX เป็นตัวฉุดผลประกอบการ VGI อย่างหนักในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ดิธนพ วัฒนวคิน นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วง 2 วันที่ผ่านมาราคาหุ้น VGI หรือ บริษัท วีจีไอ จำกัด(มหาชน) เพิ่มขึ้นกว่า 19% จาก 1.44 บาท (12 มี.ค.) มาปิดที่ 1.72 บาท (14 มี.ค.) ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นกว่า 900 ล้านบาทต่อวัน สูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยที่ 130 ล้านบาทต่อวันเท่านั้น

ฝ่ายวิจัยคาดเกิดจากการเก็งกำไรประเด็นความคาดหวังว่า VGI จะลดสัดส่วน (หรือขายทั้งหมด) หุ้น KEX ลงจากการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ในช่วงวันที่ 13 ก.พ.-22 มี.ค. 2567 เพื่อที่จะหยุดการรับรู้ผลขาดทุนจาก KEX ที่เป็นตัวฉุดผลประกอบการ VGI อย่างหนักในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มองการลดสัดส่วนการถือหุ้น KEX ลงมีข้อดี

(1) VGI ไม่ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก KEX อีกต่อไป กรณีที่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงมาต่ำกว่า 10% และ 
(2) VGI จะได้รับเงินสดจากการขายหุ้น KEX มาเพิ่มสภาพคล่องภายในบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อเสียในแง่ VGI จะไม่มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก KEX หาก KEX ฟื้นกลับมามีกำไรในอนาคต ทั้งนี้ VGI จะไม่มีการรับรู้กำไร/ขาดทุนพิเศษจากการขายหุ้น KEX เนื่องจากในงวด 3Q23/24 (ต.ค.-ธ.ค.23) VGI มีการด้อยค่าเงินลงทุนใน KEX มาที่ราคา Tender Offer ที่ 5.50 บาท/หุ้น แล้ว

ขณะเดียวกัน ประเมินเป็น 2 Scenarios 

(1) กรณี VGI ลดสัดส่วนการถือหุ้น KEX ลงมาต่ำกว่า 10% จากเดิมถืออยู่ในสัดส่วน 15.5% VGI จะได้รับเงินสดจากการขายราว 520 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า 0.05 บาท/หุ้น และ 

(2) กรณี VGI ขายหุ้น KEX ออกทั้งหมด VGI จะได้รับเงินสดจากการขายราว 1,480 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า 0.13 บาท/หุ้น

โดยใลุ้นปี 24/25F (เม.ย.24-มี.ค.25) ฟื้นกลับมาเป็นกำไร

(1) การหยุดการรับรู้ผลส่วนแบ่งขาดทุนจาก KEX ลง และ 

(2) ธุรกิจสื่อโฆษณาบน BTS กลับมาฟื้นตัวช่วยหนุนให้ผลประกอบการ VGI ฟื้นกลับมาเป็นกำไรในปี 24/25F ได้ เบื้องต้นคาดมีกำไรบางๆ +/- 100 ล้านบาท