สแกนดูรายชื่อล่าสุด ‘หุ้นใหญ่ MGI’ ใครอยู่...ใครไป ?

สแกนดูรายชื่อล่าสุด ‘หุ้นใหญ่ MGI’ ใครอยู่...ใครไป ?

ล่าสุด มาตามนัดของบอสใหญ่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” หลัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ อัปเดทการปิดสมุดรายชื่อ “ผู้ถือหุ้นใหญ่ MGI” ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา หลัง “ณวัฒน์" ประกาศยุติการปิดบัญชีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 7 มี.ค. เป็นต้นไป

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อัปเดทรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI  ณ วันที่ 6 มี.ค.2567 พบว่า  ‘หุ้นใหญ่ MGI’ มีดังนี้

1. นาย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

 • ปัจจุบันถือ 90,048,700 หุ้นคิดเป็น 42.88%  

 • เดิมถือ 90,000,000 หุ้น คิดเป็น 42.86%

 • ซึ่งมีการ “ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น” 48,700  หุ้น

2. นาย รัชพล จันทรทิม

 • ปัจจุบันถือ 59,999,800 หุ้น คิดเป็น 28.57%

 • เดิมถือ 59,999,800 หุ้น คิดเป็น 28.57%

 • ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนถือหุ้น

3. บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

 • ปัจจุบันถือ 6,415,000 หุ้น คิดเป็น 3.05%

 • เดิมถือ 6,550,000 หุ้น  คิดเป็น 3.12%

 • ซึ่งมีการ “ขายหุ้นออก” 135,000 หุ้น  

4. นาย พีรเจต สุวรรณนภาศรี

 • ปัจจุบันถือ  6,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.86%
 • เดิมถือ 6,160,000  หุ้น คิดเป็น 2.93%
 • ซึ่งเป็นการ “ขายหุ้นออก” 40,000 หุ้น

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

 • ปัจจุบันถือ 2,678,330 หุ้น คิดเป็น 1.28%
 • เดิมถือ 1,969,137 หุ้น คิดเป็น 0.94%
 • ซึ่งมีการ “ซื้อหุ้นเพิ่ม”

6.นาย เฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ

 • ปัจจุบันถือ  2,450,000 หุ้น คิดเป็น 1.17%
 • เดิมถือ 2,450,000 หุ้น คิดเป็น 1.17%
 • ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนถือหุ้น

7. นาย มานิตย์ ศรายุทธิกรณ์

 • ปัจจุบันถือ 2,416,300 หุ้น คิดเป็น 1.15%
 • เดิมถือ 2,409,300 หุ้น คิดเป็น 1.15%
 • ซึ่งมีการ “ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น” 7,000 หุ้น 

8. นาย ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์

 • ปัจจุบันถือหุ้น 2,200,000 หุ้น คิดเป็น 1.05%
 • เดิมถือ 2,400,000 หุ้น คิดเป็น 1.14%
 • ซึ่งเป็นการ “ขายหุ้นออก” 200,000 หุ้น

9. น.ส. ชาล็อต ออสติน

 • ปัจจุบันถือ  1,970,500 หุ้น คิดเป็น 0.94%
 • เดิมถือ 1,950,000 หุ้น  คิดเป็น 0.93%
 • ซึ่งมีการ “ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น”  20,500 หุ้น

10. น.ส. อิงฟ้า วราหะ

 • ปัจจุบันถือ 1,920,000 หุ้น คิดเป็น 0.91%
 • เดิมถือ 1,900,000 หุ้น คิดเป็น 0.90%
 • ซึ่งมีการ "ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น" 20,000 หุ้น 

11. นาง ละเอียด จันทร์พวง ถือหุ้น 1,590,200 หุ้น  0.76%

12. นาย พงศ์ภน นันทราทิพย์ ถือหุ้น  1,192,300 หุ้น 0.57%  

13.นาย ณัฐพล ทรงสายชลชัย ถือหุ้น 1,057,600 หุ้น คิดเป็น  0.50%

 

 

สแกนดูรายชื่อล่าสุด ‘หุ้นใหญ่ MGI’ ใครอยู่...ใครไป ?