ตลท. ตอกกลับ MGI ไร้ ‘naked short’ - รายย่อยเทรดพุ่ง 98%

ตลท. ตอกกลับ MGI  ไร้ ‘naked short’ - รายย่อยเทรดพุ่ง 98%

ตลท. งัดข้อมูลโต้กลับ MGI กรณี naked short selling หุ้นอยู่ในมือรายย่อยเทรดพุ่ง 98% ไม่เข้าเกณฑ์ short sell เป็นการเก็งกำไรราคาหุ้นสูงจากหุ้นหมุนเวียนถึง 7% เกินเฉลี่ย mai ด้าน"บอส ณวัฒน์" เรียกกระแสต่อเปิดตัวนางงามสู่นักร้อง

      รวมทั้งระบุมีการเข้ามาแอบแฝงเก็บหุ้นผ่าน NVDR ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 นั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนเข้าซื้อขาย บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ  MGI ดังนี้

    1.MGI เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำ short selling: โดยหลักการหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตต้องเป็นหลักทรัพย์มีขนาดใหญ่ และสภาพคล่องสูงเท่านั้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อให้ผู้ลงทุนทราบผ่าน SET website
    2.การซื้อขายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2567 (ราคาปิด MGI อยู่ที่ -30.27% และ +6.59% ตามลำดับ) พบว่า

     •เป็นการซื้อขายของผู้ลงทุนรายย่อยประมาณ 98% ในขณะที่ซื้อขายด้วย Program trading มีประมาณ 2% ซึ่งมีหุ้นในจำนวนเพียงพอก่อนขาย ทั้งนี้ สัดส่วนการซื้อขายของ Program trading ตั้งแต่เข้าซื้อขายวันแรก – 1 มีนาคม 2567 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญคือ อยู่ที่ประมาณ 3%
     • ผู้ลงทุนไทยที่ซื้อขายผ่าน Thai NVDR อยู่ที่ 2.8% โดยจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (9 มกราคม 2567) ผู้ถือผ่าน Thai NVDR รายใหญ่ เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ MGI (สามารถทราบรายชื่อผู้ถือ Thai NVDR ได้จาก SET website)
    •สภาพการซื้อขายมีความผันผวน และเก็งกำไรสูง โดยมีราคาเกินกว่าปัจจัยพื้นฐาน และไม่พบ Material information สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนี้
      -P/E และ P/BV ที่ 85.41 และ 22.40 เท่า ตามลำดับ
      -อัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนมือที่แสดงภาวะการเก็งกำไร อยู่ที่ประมาณวันละ 7% (ในขณะที่ mai อยู่ที่ 0.25%)
      -สารสนเทศที่แจ้งเพิ่มเติมในวันที่ 1 และ 4 มีนาคม 2567 เป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท ที่ได้เปิดเผยลักษณะธุรกิจดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) แล้ว

 

 

        ปัจจุบัน MGI เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับสูงสุด ดังนั้นหากสภาพการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไม่สอดรับกับพื้นฐาน และเข้าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ MGI จะถูกพักการซื้อขายเป็นเวลา 1 วัน จากนั้นเมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย จะยังคงห้าม Net settlement ห้ามนำเป็นหลักประกันในการคำนวณวงเงินซื้อขาย และต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น เป็นเวลา 3 สัปดาห์ นับแต่วันที่ประกาศใหม่ ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดใช้กับทุกหลักทรัพย์ที่มีสภาพผิดปกติ
        หมายเหตุ : มาตรการกำกับการซื้อขายให้สมาชิกดำเนินการ
ระดับ 1: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (ซื้อด้วยเงินสด 100%)
ระดับ 2: ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance
ระดับ 3: หยุดพักการซื้อขาย 1 วัน ในวันทำการแรก, ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

       นอกจากนี้ นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MGI  เปิดเผยข้อมูลด้านธุรกิจด้วยการเปิดโครงการค้นหา  นักร้องหญิง T-Pop วงใหม่จำนวน 8 คน โดยคัดเลือกจากผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี 2024 ทั้งหมด 77 คน โดยโครงการดังกล่าวจะมีการดำเนินการคัดเลือกในหลายรอบเพื่อรวมผลคะแนน ในช่วงเดือนมีนาคม 2567 นี้ และจะทำการตัดสิน ในวันที่ 6 เมษายน 2567

      โดยโครงการนี้บริษัท จะได้รับความร่วมมือจากพาร์ตเนอร์ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมพัฒนา ศิลปินให้โครงการได้รับความสำเร็จ โดยบริษัทจะพาผู้ที่รับการคัดเลือกทั้ง 8 คน ไปรับการฝึกฝนต่อ ภายหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้ว ณ ประเทศเกาหลีใต้   ทั้งนี้บริษัทคาดหวังการเติบโตของศิลปินกลุ่ม นี้เพื่อก้าวสู่ศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศไทย และระดับเอเชียในอนาคต

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์