‘แอมป์ พิธาน' ถือหุ้นใหญ่ ONEE 24.84% รุกสู่ธุรกิจสื่อ บนโจทย์ยากหาโฆษณา

‘แอมป์ พิธาน' ถือหุ้นใหญ่ ONEE  24.84% รุกสู่ธุรกิจสื่อ บนโจทย์ยากหาโฆษณา

ธุรกิจสื่อเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกระลอก และยังวนเวียนกับค่ายฝั่งอโศกอย่าง “ช่องวัน31” เมื่อล่าสุด บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)หรือ ONEE ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย "แอมป์ พิธาน องค์โฆษิต" เข้ามาลงทุน

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถึงการขายหุ้นของบริษัท จำนวน 596,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25.05% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ให้แก่ กลุ่มนายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 591,500,000 หุ้น หรือ 24.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

รวมถึงนายถกลเกียรติ, นางรศนาภรณ์, นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ ซึ่งเป็นการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) โดยมีรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหุ้นดังนี้

1.นายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 353,375,000 หุ้น คิดเป็น14.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

2.บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ นายพิธาน ถือหุ้นอยู่ 100% จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

3.นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จำนวน 1,666,800 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

4.นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

5.นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลังการทำรายการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนแปลงไปดังนี้ คือ นายพิธาน องค์โฆษิต 353,375,000 หุ้น หรือ 14.84% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด 238,125,000 หุ้น หรือ 10.00% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 105,738,800 หุ้น หรือ 4.44% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ 9,147,200 หุ้น หรือ 0.38% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ 7,910,600 หุ้น หรือ 0.33% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา บริษัทได้รับแจ้งจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ว่าได้เข้าลงนามในการให้สิทธิในการซื้อหุ้นกับนายพิธาน โดยนายพิธานให้สิทธิแก่แกรมมี่ในการซื้อหุ้นทั้งหมดใน วันทอง โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่นายพิธานถือหุ้น โดยแกรมมี่มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อนายพิธานมาด้วย

บริษัทขอชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทของนายพิธานไม่มีผลทำให้นายพิธานมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เนื่องจากกลุ่มนายพิธานถือหุ้นรวมกันไม่ถึง 25% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

สำหรับการเข้ามาร่วมถือหุ้นของกลุ่มนายพิธาน ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ onee ซึ่งเป็น Content Creator & Lifestyle Entertainment ครบวงจร ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างสรรค์งานคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นแกนหลักของการสร้างรายได้ ทั้ง TV, Online, Copyright & Licensing และ Production Services ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มบริษัท พร้อมด้วยธุรกิจ Idol Marketing และ Showbiz ที่ครอบคลุม ทั้งการจัดEvent, Fanmeet , Merchandising อย่างครบวงจร

นายพิธาน เป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจโดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโต และมีโอกาสในการต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆ ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ ซึ่งการที่นายพิธานเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัท ในอนาคต

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์