'บลูบิค' ส่วนผสมที่ลงตัว ความตั้งใจและความฝัน สู่ผู้นำ ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน’

'บลูบิค' ส่วนผสมที่ลงตัว ความตั้งใจและความฝัน สู่ผู้นำ ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน’

บลูบิค แหล่งรวมคนที่ "ประสบความสำเร็จ" ที่มี "โซเชียล แคปิตัล" คือต้นทุนที่ดีที่สุดของบริษัท ซึ่งสร้างด้วย ความตั้งใจและความฝัน สู่ผู้นำ ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน’

KEY

POINTS

  • บริษัทที่สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ได้ถูกใช้แค่ในบริษัท แต่ฟังลูกค้ามากกว่าที่เคย เพื่อเห็นปัญหาที่ต้องการแก้
  • ความหลากหลายที่ลงตัวของพนักงาน ทั้งอายุ เพศ เชื้อชาติ แต่ถูกทลายลงด้วยการแลกเปลี่ยนพูดคุยผ่านวัฒนธรรมองค์กร
  • "คน" คือสินทรัพย์ที่มีราคาแพงมากที่สุดในบลูบิค ทำให้เป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างกำไร ไปพร้อมกับพัฒนาคน

บลูบิค แหล่งรวมคนที่ "ประสบความสำเร็จ" ที่มี "โซเชียล แคปิตัล" คือต้นทุนที่ดีที่สุดของบริษัท ซึ่งสร้างด้วย ความตั้งใจและความฝัน สู่ผู้นำ ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน’

"ในวันนี้เรากลายเป็นคนที่สร้างอิมแพคทางบวกให้กับประเทศชาติ เศรษฐกิจและสังคม เริ่มต้นจากความฝัน สู่ความสำเร็จที่ใกล้เป็นจริง "

พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร ตัดสินใจนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อ 2 ปีก่อน โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทด้วย "เงินทุน" ที่ไม่เยอะมาก แต่มีความ"ตั้งใจ"และ"ความฝัน" 

'บลูบิค' ส่วนผสมที่ลงตัว ความตั้งใจและความฝัน สู่ผู้นำ ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน’

บริษัทนี้ เป็นแหล่งรวมของคนที่ "ประสบความสำเร็จ" แต่ทุกคนยอมสละอาชีพที่มีความมั่นคงและความก้าวหน้า มาพัฒนาบริษัทด้วยกัน จึงค้นพบว่า "โซเชียล แคปิตัล" คือต้นทุนที่ดีที่สุดของบริษัท

ส่วนผสมที่ลงตัวของ"บลูบิค" มี 3 อย่าง คือ การพัฒนาบุคลาการ เลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่เหมาะสม  และสุดท้าย คือการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

เป้าหมาย ไม่ได้มีแค่ผลกำไร


เป้าหมายที่สำคัญอีกอย่างของ บลูบิค คืออยากสร้างองค์กรที่มีคุณภาพ และบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาทำงานกับเรา แม้ว่าดิจิทัล เทคโนโลยีมาช่วยสร้างธุรกิจ แต่ท้ายที่สุดการให้ความสำคัญกับ"คน" คือสิ่งที่เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด

สิ่งที่สร้างความแตกต่าง คือการใช้เทคโนโลยีได้ถูกที่ และใช้กลยุทธ์ได้ถูกทาง เพราะเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจโต แต่กลยุทธ์ เป็นตัวแปรสำคัญที่จะบอกว่า ธุรกิจของเรามีจุดอ่อนตรงไหน และจุดแข็งตรงไหน ก่อนที่จะสามารถใช้จุดแข็งในการขยายธุรกิจ ต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมไปพร้อมกับเทคโนโลยีด้วย

สุดท้ายคือ "วัฒนธรรมองกร" ที่ไม่ได้ถูกใช้แค่ในองค์กร

บลูบิคให้ความสำคัญกับ "การฟัง" และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สำคัญที่สุดในองค์กร ทำให้ได้เห็นคนที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี คนเก่งๆ แลกเปลี่ยน รับฟัง ความเห็น ซึ่งเป็นความสวยงามของการหลอมรวมกันที่ทลายกำแพงเรื่องของ "เจนเนอเรชัน"

สิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ออกมาสู่การให้"บริการลูกค้า" ด้วยการรับฟังลูกค้ามากกว่าที่เคย เพื่อเข้าใจถึงปัญหา ให้ตรงจุดเพื่อพัฒนาและสร้างสิ่งใหม่เพื่อประเทศไทย นั่นคือหัวใจสำคัญของ "ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชัน"