'สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์' ยื่นลาออกจาก 'กรรมการ' บอร์ด CRC มีผล 19 ก.พ. 67

'สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์' ยื่นลาออกจาก 'กรรมการ' บอร์ด CRC มีผล 19 ก.พ. 67

“เซ็นทรัล รีเทล” เผย ”สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์“ ยื่นลาออกจากการเป็น "กรรมการ" บอร์ดบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2567 เป็นต้นไป

นางงามจิต เกียรติธนาววิทย์ เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ รองประธานกรรมการ ได้ลาออกจากการเป็น "กรรมการบริษัท" มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2567

ทั้งนี้ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง กรรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่้ 12 พ.ค.2538 ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ อีกจำนวน 66 บริษัท

 

ประสบการณ์ทำงาน
2527 - 2531  ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า
2534 - 2535  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2535 - 2539  สมาชิกวุฒิสภา
2557 - 2558  ที่ปรึกษาประธานศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ
2557 - 2559  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมการค้าไทยไหหลํา
2545 - 2565  กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก
2511 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และกรรมการ บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จํากัด
2524 - 2562  กรรมการ บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิง จํากัด

'สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์' ยื่นลาออกจาก 'กรรมการ' บอร์ด CRC มีผล 19 ก.พ. 67