OR เข้าวินขึ้นทำเนียบธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก S&P Global Yearbook 2024

OR เข้าวินขึ้นทำเนียบธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก S&P Global Yearbook 2024

OR เข้าวินขึ้นทำเนียบธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก S&P Global Yearbook 2024 ในกลุ่ม Gold ทั้งหมด 14 บริษัท 

รายงานประจำปีผลการประกาศบริษัททั่วโลกใน S&P Global Yearbook 2024 ด้านความยั่งยืนมุ่งหวังบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมของตนที่แต่ละบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งในด้านความยั่งยืนขององค์กร

โดย ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2023 บริษัทมากกว่า 9,400 แห่งที่ได้รับการประเมินสำหรับ CSA ปี 2023 ได้รับการพิจารณาให้รวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2024 ซึ่งความแตกต่างจะคำนวณโดยเทียบกับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม และจะมีการยกเว้นหลังจากนั้น ในปีนี้ มีบริษัทเพียง 759 แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ Sustainability Yearbook โดย 1% สูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม 

OR เข้าวินขึ้นทำเนียบธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก S&P Global Yearbook 2024 ดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR 

ทั้งนี้ ผลการประกาศบริษัททั่วโลกใน S&P Global Yearbook 2024 ไทยติดอันดับถึง 47 บริษัท โดยเฉพาะ OR หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)ได้รับคัดเลือก ในหมวดอุตสาหกรรมการค้าปลีก คะแนน CSA ทั่วโลกของ S&P สูงสุด 1% จาก Top Performing score ในกลุ่ม Gold ทั้งหมด 14 บริษัท 

OR เข้าวินขึ้นทำเนียบธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก S&P Global Yearbook 2024

อย่างไรก็ตาม  S&P Global ต่างจากชุดข้อมูล ESG ที่ใช้เพียงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ คะแนน S&P Global ESG ได้รับการแจ้งโดยเฉพาะจากการมีส่วนร่วมของบริษัทในเชิงลึกผ่านทาง การประเมินความยั่งยืนองค์กรระดับโลกของ S&P (CSA) ด้วยจุดข้อมูล ESG ที่ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อถือได้สำหรับทุกบริษัทที่เราประเมิน นอกเหนือจากการวิเคราะห์สื่อและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ESG โดยละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงผู้อื่น

OR เข้าวินขึ้นทำเนียบธุรกิจอย่างยั่งยืน จาก S&P Global Yearbook 2024

โดย บริษัทต่างๆ ร่วมกันใช้เวลาหลายแสนชั่วโมงในทุกรอบการประเมิน ในขณะที่นักวิเคราะห์ของ S&P Global ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลทั้งในด้านความถูกต้องและความเกี่ยวข้อง หารือเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวัดผล และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากชุดข้อมูล ESG อื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน คะแนน S&P Global ESG และกระบวนการวิจัยของ CSA ที่สนับสนุนข้อมูลเหล่านี้ ก่อให้เกิดพื้นฐานของระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรอย่างจริงจัง และยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนเมื่อเวลาผ่านไป