ตลท. ติดเครื่องหมาย ‘P’ หุ้น MGI หยุดเทรด 1 วัน เหตุราคาผิดปกติ

ตลท. ติดเครื่องหมาย ‘P’ หุ้น MGI หยุดเทรด 1 วัน เหตุราคาผิดปกติ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดเครื่องหมาย “P” หุ้น MGI หยุดพักการซื้อขาย 1 วัน โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมาย 20 ก.พ. ถึง 21 ก.พ. 2567 เหตุพบการซื้อขายผิดปกติ โดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศขึ้นเครื่องหมาย "P" หรือ Pause หุ้น MGI บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยกำหนดขึ้นเครื่องหมายวันที่ 20 ก.พ.2567 จนถึงวันที่ 21 ก.พ.2567 เนื่องจากพบว่ามีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ จนเป็นเหตุให้เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย Level 3

หมายเหตุ : หยุดพักการซื้อขาย 1 วันทำการตามที่ระบุข้างต้น โดยในวันทำการถัดไปยังคงกำหนดให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดในหัวข้อข่าว หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขา

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์