ตลท. 'สกัด' ชอร์ตเซล - โปรแกรมเทรด ป่วนตลาดหุ้น l SET Afternoon | 13 ก.พ.67

อัปเดตตลาดหุ้น ข่าวร้อนทันทุกกระแสช่วงบ่าย กับ SET Afternoon ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.50 - 14.00 น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22


🟡 หลังผลการศึกษาที่ปรึกษาชั้นนำระดับสากลการขายชอร์ต (short selling) และการใช้คอมพิวเตอร์ส่งคำสั่งซื้อขาย (program trading) ที่ใช้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ บทสรุปเทียบเคียงกับตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศทั้งที่อยู่ในกลุ่มตลาดที่พัฒนาแล้ว และกลุ่มตลาดที่มีการพัฒนาใกล้เคียง
ด้าน ตลท.ดำเนินการเพิ่มเติม 4 ด้าน ป้องกันการทำธุรรรม naked short selling และการทำธุรกรรม program trading ที่ไม่เหมาะสม ทำได้ดีขึ้น

                                                              
🟡    1.การควบคุม (Control): การเพิ่มกลไกการควบคุม program trading และลดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ทั้งในภาพรวมและในกรณี short selling อาทิ การกำหนดแนวทางในการติดตามการทำธุรกรรม short selling หรือการมีกลไกควบคุมราคาเพื่อลดความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
2.การรายงาน (Reports): การปรับปรุงรายงาน short selling เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด และการติดตามได้ง่ายขึ้น รวมถึงการเปิดเผยต่อสาธารณชน
3.การติดตาม และการบังคับใช้กฎเกณฑ์ (Monitoring & Enforcement): โดยการเน้นย้ำความคาดหวังต่อบริษัทสมาชิกในการดูแลให้ผู้ลงทุนปฏิบัติตามเกณฑ์ รวมทั้งปรับบทลงโทษให้มีความเข้มข้น 
4.การแบ่งความรับผิดชอบ (Responsibility): ซึ่งจะมีการนำเสนอกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดูแลการทำ short selling และ program trading ให้สอดคล้องกับสากล เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแลสามารถลงโทษต่อผู้กระทำผิดได้โดยตรงและรวดเร็ว
                                                               

💰อัปเดต “ข่าวร้อน-ประเด็นฮอต หุ้นรายตัว ”

📈พร้อมกลยุทธ์ลงทุนช่วงบ่าย กับ

เอกภาวิน สุนทราภิชาติ
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์(บล.) อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์