GLOBAL ปี 66 มีกำไร 2.67 พันล้าน วูบ 23.61% เหตุภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

GLOBAL ปี 66 มีกำไร 2.67 พันล้าน  วูบ  23.61% เหตุภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

GLOBAL เผยปี 66 มีกำไร 2,678.14 ล้านบาท ลดลง 23.61% และมีรายได้รวม 33,013.75 ล้านบาท ลดลง 8.24% จากปี 65 จากเศรษฐกิจชะลอตัว - รายได้สาขาเดิมลด เดินหน้าปี 67 ปรับโฉมร้านสาขาเดิม เพิ่มลูกค้ามากขึ้น และขยายสาขาใหม่ต่อเนื่อง จ่ายปันผลเป็นหุ้น และเงินสดรวม 0.214 บาท/หุ้น XD 23ก.พ.67

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 มีกำไรสุทธิ 2,678.14 ล้านบาท ลดลง 23.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2565 ที่มีกำไร 3,505.89 ล้านบาท(งบเฉพาะกิจการ มีกำไร 2,530.35 ล้านบาท ลดลง 24.44%) 

สำหรับสาเหตุที่กำไรในปี 2566 ลดลง เนื่องจากการลดลงของยอดขายตามสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนในทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าอย่างสม่ำเสมอ 

ทางด้าน รายได้รวมในปี 2566 เท่ากับ 33,013.75 ล้านบาท ลดลง 8.24% ประกอบด้วย รายได้จากการขายเท่ากับ 32,300.55 ล้านบาท ลดลง 8.42% เป็นผลจากการลดลงของ ยอดขายสาขาเดิม แม้ว่าจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มในปี 2566 อีก 6 สาขา ส่วนรายได้อื่นเท่ากับ 713.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.73% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินสนับสนุนจากคู่ค้า รายได้บริหารคลังสินค้า และรายได้ค่าบริการอื่น 

ด้านการพัฒนาสาขา ในปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการขยายสาขาเพิ่มอีก 6 แห่ง ได้แก่ สาขาพิจิตร ระนองโพนทอง(จ.ร้อยเอ็ด) เลิงนกทา (จ.ยโสธร) กระนวน (จ.ขอนแก่น) และชุมพร ส่งผลให้สิ้นปี 2566 มีจำนวนสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วในประเทศรวม 83 สาขา และสาขาของบริษัทย่อยในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 1 สาขา

ทั้งนี้ในเดือนมกราคม 2567 บริษัทได้ดำเนินการเปิดสาขาพระตะบองเพิ่มอีก 1 สาขานอกจากการขยายสาขาเพิ่มในปี 2566 แล้ว บริษัทดำเนินการปรับโฉมร้านสาขาเดิมเพิ่มอีก 10 แห่ง ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยสะดวกสบาย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติ จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และเงินสด งวดปี 66 เป็นจำนวน 0.2144444443 บาท/หุ้น แบ่งเป็นหุ้นปันผล 0.0399999999 บาท สัดส่วน 25 หุ้นเดิม ต่อ 1.00 หุ้นใหม่ และเป็นเงินสด 0.1744444444 บาท/หุ้น วัน XD 23 ก.พ.67 วันที่จ่ายปันผล 10 พ.ค.67

 

 


พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์