ตลท. คว้า 2 รางวัลองค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานที่สุด บนเวที Future Trends ปี 2024

ตลท. คว้า 2 รางวัลองค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานที่สุด บนเวที Future Trends ปี 2024

ตลท. คว้า 2 รางวัลองค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานที่สุด จากเวที Future Trends Ahead & Awards 2024” ติด 1 ใน 10 ประเภทรางวัลจากการโหวตของผู้มีอายุมากกว่า 30 ปี และรางวัลจากการโหวตของผู้มีอายุน้อยกว่า 30 ปี  สะท้อนการเป็นแบรนด์แห่งอนาคตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  คว้า 2 รางวัลจากงานประกาศรางวัลสุดยอดผู้นำนวัตกรรมและเทรนด์แห่งปี – Future Trends Ahead & Awards 2024 โดยได้รับรางวัล “Most Attractive Employer” ติด 1 ใน 10 องค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานที่สุด ประเภทรางวัลจากการโหวตของผู้มีอายุมากกว่า 30 ปี และรางวัลจากการโหวตของผู้มีอายุน้อยกว่า 30 ปี  สะท้อนการเป็นแบรนด์แห่งอนาคตที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้าง ซึ่งเป็นองค์กรที่พนักงานแสวงหาและอยากร่วมงานด้วย

 

ตลท. คว้า 2 รางวัลองค์กรที่ดึงดูดใจพนักงานที่สุด บนเวที Future Trends ปี 2024

โดยมีนางสาวจิตติยา ธรรมสรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท.) เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน โดยมีวัฒนธรรมองค์กร “SET DNA” ได้แก่การเป็นผู้นำ การทำงานเชิงรุก มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ การทำงานอย่างเป็นพันธมิตร และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม