หุ้นกู้ ITD ทั้ง 5 รุ่น รอดดีฟอล หลังผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A ไฟเขียวยืดจ่าย 2 ปี

หุ้นกู้ ITD ทั้ง 5 รุ่น รอดดีฟอล หลังผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A ไฟเขียวยืดจ่าย 2 ปี

ไฟเขียวตามคาด ! ผู้ถือหุ้นกู้ชุด ITD254A ลงมติอนุมัติขยายเวลาไถ่ถอน 2 ปี  ช่วยให้หุ้นกู้อีก 4 รุ่น ที่โหวตผ่านก่อนหน้า รอดพ้นการผิดนัดชำระหนี้ รวมมูลค่าหุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่นกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท ตลาดแนะหลังจากนี้ ยังต้อง จับตา ITD ปรับโครงสร้าง และทำกำไรโตสม่ำเสมอ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ  ITD แจ้งว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A วันนี้ (30 ม.ค.67) ซึ่งเลื่อนมาจากครั้งก่อน(17 ม.ค.67) ที่ไม่ครบวงประชุม  โดยที่ประชุมครั้งนี้ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 97.4354%  ให้ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี แลกกับการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.25%  ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีก 0.50% ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปีจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่)
 

โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ที่ขยายออกไป

การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นกู้  ITD254A "ยอมตามคาด" ทำให้หุ้นกู้ ก่อนหน้านี้ 4 รุ่น ไม่เกิดการ Cross-Default  หรือเรียกได้ว่า  หุ้นกู้ ITD ทั้ง 5 รุ่นได้แก่ ITD24DA, ITD24DB, ITD242A ,ITD266A และ ITD254A   รอดพ้น การผิดนัดชำระหนี้รวมมูลค่า 14,455 ล้านบาทไปได้ และลดแรงกดดันผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารได้อีกด้วย 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD ได้อนุมัติผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

และอนุมัติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี แลกกับการจ่ายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี ในปีที่ 1 และเพิ่มอีก 0.50% ต่อปี ในปีที่ 2 โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน

ทั้งนี้ ผลการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD ทั้ง 5 รุ่น เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า  ผู้ถือหุ้นกู้ ITD ทุกรุ่น "ยอมไปก่อน"  หรือนั้นแค่เพียงการซื้อเวลาต่อลมหายใจไปก่อน

ยังต้องรอติดตามหลังจากนี้  ITD จะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จะให้บริษัทกลับมาอยู่ในจุดที่จะสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอจริงจัง ได้อย่างไร  ณ ปัจจุบันหนี้สินของ ITD ต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 9 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูง หากเทียบกันกับหุ้นรับเหมาก่อสร้างอื่นๆ

" ต้นทุนวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมองว่า เป็นภาวะที่เหนื่อยพอสมควรสำหรับหุ้น ITD แม้ว่าจะไม่ได้เกิดการการผิดนัดชำระหนี้ (Default) ก็ตาม ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่มีทางเลือก อาจจะต้องยอมให้มีการเลื่อนการชำระหนี้ไปได้ ดีกว่าเป็นการบีบให้ผิดนัดชำระหนี้" นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)  กล่าว

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์