หุ้น KEX พุ่งกระฉูด 20.45% เด้งรับข่าว SFTH ขึ้นแท่นถือหุ้นใหญ่

หุ้น KEX พุ่งกระฉูด 20.45%  เด้งรับข่าว SFTH ขึ้นแท่นถือหุ้นใหญ่

หุ้น KEX ปรับบวกพุ่งกว่า 20.45% หรือราคาปรับเพิ่มขึ้น 5.95 บาท หรือ +1.01% มูลค่าการซื้อขาย 304.94 ล้านบาท เด้งรับข่าว SFTH ขึ้นแท่นถือหุ้นใหญ่ และเตรียมตั้งโต๊ะเทนเดอร์ 5.50 บาท

ความเคลื่อนไหวปิดตลาดหุ้นไทยภาคเช้า (2 ม.ค.67) หุ้น KEX ปรับบวกพุ่งกว่า 20.45% หรือราคาปรับเพิ่มขึ้น 5.95 บาท หรือ +1.01% มูลค่าการซื้อขาย 304.94 ล้านบาท

หุ้น KEX พุ่งกระฉูด 20.45%  เด้งรับข่าว SFTH ขึ้นแท่นถือหุ้นใหญ่

 

วทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย เปิดเผยว่า หากย้อนกลับไปในอดีต  Kerry Express มีการใช้บริการเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก Shopee มีการใช้บริการขนส่งสินค้าค่อนข้างมาก แต่ณ ปัจจุบัน Shopee มีขนส่งสินค้าเอง ขณะที่การแข่งขันก็ค่อนข้างสูง มีทั้ง ไปรษณีย์  flash express J&T Express และอีกหลายเจ้า ซึ่งผู้บริโภคเองมีทางเลือกค่อนข้างเยอะ ที่สามารถเลือกใช้บริการกับค่ายใดก็ได้ โดยไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องใช้บริการ Kerry เพียงอย่างเดียว 

ทั้งนี้ทำให้สอดคล้องกับผลประกอบการของ Kerry หากย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2564 รายได้ต่อไตรมาสอยู่ประมาณราว 5,000 ล้านบาท แต่แทบไม่น่าเชืื่อว่า ไตรมาส 3/66 รายได้เหลืออยู่ประมาณราว 2,900 ล้านบาท ซึ่งรายได้หายไปค่อนข้างเยอะมาก ขณะที่กำไรขาดทุน 

ดังนั้นการที่ราคาหุ้น KEX ปรับตัวขึ้นมาในวันที่ 2 ม.ค.66 จากกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น  มองว่า เป็นเซนติเมนเชิงบวกในระยะสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งถือว่า ไม่ได้มีนัยสำคัญที่จะมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจที่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี เพราะปัจจัยพื้นฐานต้องยอมรับว่า ยังค่อนข้างเหนื่อยอยู่สำหรับหุ้นในเซกเตอร์นี้ 

 

“Kerry ขาดทุนติดต่อกันกว่า 7 ไตรมาส สะท้อนว่า ธุรกิจนี้มีการแข่งขันกันแรงอยู่แล้วแนะนำนักลงทุนว่า ยังไม่ควรเข้าไปลงทุน” 

 

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ระบุว่า บมจ.เคอร์รี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่ และทำเทนเดอร์ฯ หุ้น KEX ที่ 5.5 บาท (11% premium จากราคาตลาด 4.94 บาท หรือ 24% จากราคาเป้าหมาย 4.45 บาท)

โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KEX คือ KLN Logistic Network Limited ที่เป็นบริษัท listed ในฮ่องกงได้แจ้งตลาดฮ่องกงเกี่ยวกับการประกาศจ่ายปันผลพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้น KEX ที่ listed in TH จำนวน 907.2 ล้านบาท หรือคิดเป็น 52% ของหุ้น KEX ภายหลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าว KLN จะไม่มีหุ้น KEX อีกต่อไป

ขณะที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KLN อย่าง SF holding จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ KEX ในสัดส่วน 26% และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของ KEX หรือ tender offer โดยตั้งราคาที่ 5.5 บาทต่อหุ้น ซึ่ง SF จะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หลังจากธุรกรรมการจ่ายปันผลพิเศษแบบมีเงื่อนใขบรรลุผล และ จะเริ่มซื้อ KEX ที่ 5.5 บาท

คิน เฮ็ง เน็ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ระบุว่า บริษัท ขอเรียนว่า Kerry Logistics Network Limited (KLN)  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 49 และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงข้างมากในบริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KLNTH) โดยทางอ้อม ได้เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เกี่ยวกับการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลพิเศษแบบมีเงื่อนไข 

ซึ่งจะเป็นการจ่ายด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน (adistribution in specie) ด้วยหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ KLN ถืออยู่ทางอ้อม (ผ่าน KLNTH) จำนวน 907,200,000หุ้น (คิดเป็นประมาณร้อยละ 52.1 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KEX) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของ KLN ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน KLN ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ที่ KLN จะประกาศต่อไป ในอัตราส่วนการปันผลที่ 0.5019 หุ้นของบริษัทต่อหุ้น KLN หนึ่งหุ้น (ปัดเศษหุ้นของบริษัทให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด (ธุรกรรม DIS)

โดยปัจจุบัน KLNTH เป็นผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 52.1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศสาธารณชนของ KLN เกี่ยวกับ ธุรกรรม DIS ปรากฎตาม ประกาศของ KLN ตามประกาศของ KLN การทำธุรกรรม DIS มีเงื่อนไขว่า KLN จะต้องได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรม DIS ตามกฎหมาย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต)

นอกจากนี้ ขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไขดังกล่าว SFTH ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,000 หุ้น และจะเข้าถือหุ้นของบริษัทอีกจำนวน 467,373,855 หุ้นจากธุรกรรม DIS (โดยจะรับโอนมาจาก Flourish Harmony Holdings Company Limited (FHHL) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ KLN ในวันเดียวกับที่ธุรกรรม DIS แล้วเสร็จ) เป็นผลให้ SFTH ถือหุ้นของบริษัททั้งสิ้นประมาณร้อยละ 26.8 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท 

และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (นอกเหนือจากส่วนที่ SFTH ถืออยู่แล้ว หรือที่จะถือโดย SFTH จากการทำธุรกรรม DIS) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ตามประกาศของ KLN SFTH FHHL และ SF Holding(HK) Limited (บริษัทย่อยของ S.F. Holding Co.. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เชินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ได้ตกลงยืนยันว่า หากเงื่อนไขของธุรกรรม DIS บรรลุผล SFTH จะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขบรรลุผล และจะเริ่มรับซื้อหลักทรัพย์ในราคาเสนอซื้อที่ 5.50 บาทต่อหุ้น ภายในสามวันทำการหลังจากวันที่ยื่นคำเสนอซื้อตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ ในประกาศของ KLN ยังระบุว่า SFTH ยังไม่มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจหลัก / ทรัพย์สินหลัก แผนการบริหารจัดการธุรกิจแผนการลงทุน การบริหารจัดการ โครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และ SFTH ไม่มีความตั้งใจที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาดังกล่าว (เว้นแต่กฎหมาย และ/หรือ หลักเกณฑ์ กฎระเบียบจะกำหนดเป็นอย่างอื่น)

อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาดังกล่าว SFTH อาจพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นตามความเหมาะสม