ผู้ถือหุ้น บ.พัฒนาอสังหาฯ ชื่อดัง ร้อง DSI ตรวจสอบผู้บริหาร หวั่นซ้ำรอย STARK

ผู้ถือหุ้น บ.พัฒนาอสังหาฯ ชื่อดัง ร้อง DSI ตรวจสอบผู้บริหาร หวั่นซ้ำรอย STARK

ผู้ถือหุ้น บ.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชื่อดัง ร้อง DSI ตรวจสอบผู้บริหาร กรณีพยายามขายทรัพย์สินของบริษัทถึง 70% มูลค่านับหมื่นล้าน ไม่แจ้งรายละเอียดและให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หวั่นซ้ำรอย STARK เดินหน้า ส่งกองคดีการเงินฯ ดำเนินการต่อไป

วันนี้ (26 ธันวาคม 2566) ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ได้มีกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มายื่นหนังสือ ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทำการตรวจสอบกรณีสงสัยว่าผู้บริหารบริษัทมีพฤติการณ์ ละเมิดสิทธิ์ผู้ถือหุ้น ด้วยการพยายามขายทรัพย์สินของบริษัทถึงร้อยละ 70 มูลค่านับ 10,000 ล้านบาท โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดและเห็นชอบ และการขายหุ้นดังกล่าวนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้อันเป็นสาระสำคัญในการที่ผู้ถือหุ้นมาลงทุน

 

รวมทั้งมีการดำเนินการในลักษณะที่น่าสงสัยอีกหลายประการ ในลักษณะที่ยักย้ายถ่ายเท เงินและทรัพย์สินออกจากบริษัท เกรงว่า จะซ้ำรอยคล้ายบริษัท STARK

พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ พันตำรวจตรี     วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบในฐานะ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนและสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้น
 

เนื่องจากเป็นการกระทำของผู้บริหารบริษัทมหาชนซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นนโยบายสำคัญของพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ต้องทำจริงให้ปรากฏ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจมหาชน

พันตำรวจตรี วรณัน กล่าวว่า หลังจากนี้จะมอบหนังสือให้กองบริหารคดีพิเศษประมวลเรื่องเสนอรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อส่งเรื่องไปยังกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ต่อไป