เปิดตัวละครใหม่ ‘หุ้น STARK’ หญิงผู้ถูกส่งฟ้องคนที่ 11 ถือหุ้นในบริษัทรวม 10 แห่ง มูลค่า 1.4 ล้านบาท

เปิดตัวละครใหม่ ‘หุ้น STARK’ หญิงผู้ถูกส่งฟ้องคนที่ 11 ถือหุ้นในบริษัทรวม 10 แห่ง มูลค่า 1.4 ล้านบาท

DSI ตัดสินใจส่งฟ้องผู้ต้องหาที่ฉ้อโกงหุ้น STARK รวม 11 คน เพิ่มขึ้น 1 คนจากที่ ก.ล.ต. ดำเนินการกล่าวโทษ เผยเป็นผู้หญิงซึ่งพบว่าเคยนั่งเป็นบอร์ดบริษัทรวม 5 แห่ง และถือหุ้นรวม 10 บริษัท มูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) ได้ตัดสินใจ “ส่งฟ้อง” ผู้ต้องหาที่ “ฉ้อโกง” บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) รวม 11 ราย หลังสืบพบความผิดปกติผ่านเส้นทางการเงิน โดยพบว่ามีการโอนเงินไปยังกลุ่มบริษัทของผู้ต้องหาเพื่อไปชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า รวมทั้งยักย้ายถ่ายเทเข้าบัญชีส่วนตัวอีกส่วนหนึ่ง

สำหรับคดี STARK เริ่มพบความผิดปกติตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเม.ย.2566 ที่อยู่ๆ บอร์ดบริษัทพร้อมใจกันลาออกถึง 7 คน นำโดย “นายชนินทร์ เย็นสุดใจ” ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นแกนนำคนสำคัญในการบริหาร STARK และหลังจากนั้นไม่นาน STARK ได้ขอเลื่อนส่งงบการเงินประจำปี 2565 ก่อนที่ผู้สอบบัญชีจะรายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับงบการเงินของ STARK

กรณีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เข้าไปตรวจสอบเชิงลึก และพบว่ามีความผิดปกติในงบการเงินจริง จึงนำมาสู่กระบวนการกล่าวโทษ 

โดย ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 10 ราย คือ

(1) บริษัท STARK 

(2) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ 

(3) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 

(4) นายชินวัฒน์ อัศวโภคี 

(5) นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ 

(6) นายกิตติศักดิ์ จิตต์ประเสริฐงาม 

(7) บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) 

(8) บริษัท ไทย เคเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TCI) 

(9) บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด 

(10) บริษัท เอเชีย แปซิฟิก ดริลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

DSI พบตัวละครใหม่เป็นผู้หญิงเพิ่มอีก 1 ราย

อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนเพิ่มเติมโดย DSI พบว่า มีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็น “ผู้หญิง” คือ นางสาวยสบวร อำมฤต โดย นางสาวยสบวร ถูกสอบพบว่า เป็นผู้ที่รับโอนเงินรวมถึงโอนเงินกันไปมาระหว่างในกลุ่มนายชนินทร์ และนายศรัทธา

กรุงเทพธุรกิจ ตรวจสอบพบว่า นางสาวยสบวร อำมฤต แท้จริงแล้ว คือ เลขานุการของนายชนินทร์ รวมทั้งยังเคยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลของ STARK

ปัจจุบันพบว่า นางสาวยสบวร ถือหุ้นในบริษัททั้งหมด 10 แห่ง มูลค่ารวม 1,442,852 บาท แบ่งเป็น

1. ที.ซี.เค. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : T.C.K. INTERNATIONAL CO., LTD.

วัตถุประสงค์ : ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่

อันดับที่ : 2 จำนวนหุ้น : 4 (0%)

มูลค่าหุ้น : 0 บาท

2. ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : SUPER PACK PLASTIC COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ : ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่

อันดับที่ : 2 จำนวนหุ้น : 1 (0%)

มูลค่าหุ้น : 0 บาท

3. เอ็มเอ็ม เฟรท ฟอร์เวิร์ดดิ้ง จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : MM FREIGHT FORWARDING COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ : บริการรับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่

อันดับที่ : 2 จำนวนหุ้น : 1 (0%)

มูลค่าหุ้น : -53 บาท

4. อินดัสเทรียล คอนสตรัคชั่น แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)   ชื่อนิติบุคคล : INDUSTRIAL CONSTRUCTION & MAINTENANCE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ : ให้บริการทำความสะอาด ฉีดล้างดูดเก็บ ด้วยแรงดันสูง

สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่

อันดับที่ : 13 จำนวนหุ้น : 100 (0%)

มูลค่าหุ้น : -2,831 บาท

5. อินโนเวทีฟ เมดิเคิล ทรีทเม้นท์ จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : INNOVATIVE MEDICAL TREATMENT COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ : ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ และสถานพยาบาล

สถานภาพกิจการ : เสร็จการชำระบัญชี

อันดับที่ : 1 จำนวนหุ้น : 9,998 (99.98%)

มูลค่าหุ้น : 935,995 บาท

6. ชีลด์ สควอดซ์ จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : SHIELD SQUAD CO., LTD.

วัตถุประสงค์ : รักษาความปลอดภัย

สถานภาพกิจการ : เสร็จการชำระบัญชี

อันดับที่ : 1 จำนวนหุ้น : 30,000 (30.00%)

มูลค่าหุ้น : 298,158 บาท

7. เมโทรโพลิส ชิปปิ้ง จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : METROPOLIS SHIPPING COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ : ค่าขนส่งสินค้า

สถานภาพกิจการ : เสร็จการชำระบัญชี

อันดับที่ : 1 จำนวนหุ้น : 4,000 (40.00%)

มูลค่าหุ้น : 211,584 บาท

8. ที.ซี.เค. พลาสติก จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : T.C.K. PLASTIC COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

สถานภาพกิจการ : เลิก

อันดับที่ : 2 จำนวนหุ้น : 1 (0%)

มูลค่าหุ้น : 119 บาท

9. เอ็ม เอ็ม โทโทล โซลูชั่น จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : M M TOTAL SOLUTIONS COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ : กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น

สถานภาพกิจการ : เลิก

อันดับที่ : 3 จำนวนหุ้น : 1 (0.01%)

มูลค่าหุ้น : 98 บาท

10. ที.ซี.เค.อินเตอร์พลาสต์ จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : T.C.K INTERPLAS CO., LTD.

วัตถุประสงค์ : ผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติก

สถานภาพกิจการ : เลิก

อันดับที่ : 6 จำนวนหุ้น : 1 (0%)

มูลค่าหุ้น : 0 บาท

นอกจากนี้ยังพบว่า นางสาวยสบวร นั่งเป็นกรรมการบริษัทรวม 5 แห่ง คือ 

1. ชีลด์ สควอดซ์ จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : SHIELD SQUAD CO., LTD.

วัตถุประสงค์ : รักษาความปลอดภัย

สถานภาพกิจการ : เสร็จการชำระบัญชี

2. ที.ซี.เค. พลาสติก จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : T.C.K. PLASTIC COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

สถานภาพกิจการ : เลิก

3. ที.ซี.เค.อินเตอร์พลาสต์ จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : T.C.K INTERPLAS CO., LTD.

วัตถุประสงค์ : ผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติก

สถานภาพกิจการ : เลิก

4. อินโนเวทีฟ เมดิเคิล ทรีทเม้นท์ จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : INNOVATIVE MEDICAL TREATMENT COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ : ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ และสถานพยาบาล

สถานภาพกิจการ : เสร็จการชำระบัญชี

5. เมโทรโพลิส ชิปปิ้ง จำกัด   ชื่อนิติบุคคล : METROPOLIS SHIPPING COMPANY LIMITED

วัตถุประสงค์ : ค่าขนส่งสินค้า

สถานภาพกิจการ : เสร็จการชำระบัญชี