ก.ล.ต. แต่งตั้ง 'เอนก อยู่ยืน' รองเลขาฯ นั่งโฆษก สร้างความเชื่อมั่นตลาดทุน

ก.ล.ต.  แต่งตั้ง 'เอนก อยู่ยืน' รองเลขาฯ นั่งโฆษก สร้างความเชื่อมั่นตลาดทุน

ก.ล.ต.แต่งตั้ง "เอนก อยู่ยืน" รองเลขา สายยุทธศาสตร์ฯ นั่งโฆษก ก.ล.ต. มีผล 8 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป รองรับการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ รองรับแผนยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นตลาดทุน

หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

รองรับแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ที่มุ่งสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุน (Trust and Confidence) พร้อมกับการมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และความยั่งยืน (ESG) เพื่อส่งเสริมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

 

และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กรดังกล่าว ล่าสุด ก.ล.ต.การแต่งตั้ง "นายเอนก อยู่ยืน" รองเลขาธิการ ดูแลสายยุทธศาสตร์และแผนงาน สายบริหารองค์กร และสายสื่อสารองค์กรปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษก ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป