ตลท.ประกาศผลดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน ธ.ค.66

ตลท.ประกาศผลดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน ธ.ค.66

ตลท. เผยผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวน เดือนธ.ค.66 โดยหุ้นบิ๊กแคป ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขณะที่หุ้นขนาดกลาง มี 3 หุ้นใหม่ถูกนำเข้าใหม่ CPNREIT - ERW - SJWD และมี 7หุ้นถูกนำออก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้  

•    ดัชนี FTSE SET Large Cap Index ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
•    ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 3 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ 
•    ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 15 หลักทรัพย์ใหม่ที่เข้าร่วมคำนวณ 
 

ตลท.ประกาศผลดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน ธ.ค.66 ตลท.ประกาศผลดัชนี FTSE SET Index Series รอบทบทวน ธ.ค.66

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการคำนวณ ได้ที่เว็บไซต์   ftserussell.com  และ set.or.th  

การทบทวนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีกำหนดทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน 2567
 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์