'ทีซีจีฯ' วอน 'ก.ล.ต.-ตลท.'ตรวจสอบ JKN ปิดโรงงานผลิตเครื่องดื่มถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่ก่อนยื่นฟื้นฟูฯ

'ทีซีจีฯ' วอน 'ก.ล.ต.-ตลท.'ตรวจสอบ JKN ปิดโรงงานผลิตเครื่องดื่มถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่ก่อนยื่นฟื้นฟูฯ

'ทีซีจีโซเชียลมีเดีย' วอน 'ก.ล.ต.-ตลท.'ตรวจสอบ JKN ปิดโรงงานผลิตเครื่องดื่มถูกต้องตามเกณฑ์ หรือไม่ แถมไม่แจ้งผู้ถือหุ้น ก่อนยื่นฟื้นฟูกิจการ ส่วนกรณีฟ้องJKN ฐานหมิ่นประมาท กรณีเหรียญMU Coin เรียกค่าเสียหาย 1พันล้าน ศาลอาญานัดไต่สวน 18 ธ.ค.66

นายจักรพันธ์ ปุณยาปภา  ผู้บริหาร บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด  เปิดเผยว่า บริษัทขอให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ตรวจสอบบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)หรือ JKN กรณีปิดโรงงานผลิตเครื่องดื่มของบริษัท เอ็ม เอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของJKN และเป็นบริษัทที่ ที ซี จี โซเชียล มีเดีย ถือหุ้นสัดส่วน40% โดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้น คือบริษัท  

รวมถึงการปิดโรงงานผลิตเครื่องดื่มดังกล่าวทางคณะกรรมการ(บอร์ด) JKN ได้รับทราบหรือไม่ และดำเนินการถูกต้องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดหรือไม่  เพราะJKN ประกาศว่าจะปิดโรงงานดังกล่าวในวันที่ 29 ก.ย. และดำเนินการปิดทันทีในวันที่ 30 ก.ย.2566 ซึ่งพนักงานบริษัทไม่ได้ทันตั้งตัว รวมถึงเป็นการปิดก่อนที่JKN มีการยื่นฟื้นฟูกิจการ เพื่อหวังว่าหน่วยงานกำกับจะมีการตรวจสอบและนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการพิจารณาการขอยื่นฟื้นฟูกิจการของJKN

'ทีซีจีฯ' วอน 'ก.ล.ต.-ตลท.'ตรวจสอบ JKN ปิดโรงงานผลิตเครื่องดื่มถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่ก่อนยื่นฟื้นฟูฯ

นอกจากนี้ทำให้ "ที ซี จี โซเชียล มีเดีย" ได้รับความเสียหาย  ทำให้ไม่สามารถส่งออกเครื่องดื่มปขายในต่างประเทศได้  เพราะ สาเหตุที่"ที ซี จี โซเชียล มีเดีย เข้ามาซื้อหุ้นโรงงานดังกล่าวเพื่อต้องการผลิตเครื่องดื่มในสูตรของบริษัทคิดค้นส่งออกขายไปยังต่างประเทศ

ทั้งนี้บริษัทยังเตรียมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อก.ล.ต. ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ JKN หลังทำการปิดโรงงานฯโดยไม่แจ้งให้หุ้นส่วนทราบ ทั้งที่เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการดำเนินการก่อนการขอยื่นฟื้นฟูกิจการ นั้นสามารถกระทำการปิดบริษัทได้หรือไม่ และ ก.ล.ต จะมีแนวทางการดูแลกำกับกรณีนี้อย่างไร

"การปิดโรงานนั้น ทางJKN ได้ผ่านมติจากบอร์ดบริหารหรือไม่ จึงอยากจะเรียกร้องให้ทาง ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเอกสารการปิดโรงงานที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สำคัญการละทิ้งพนักงานเป็นการผิดธรรมาภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากพนักงานไม่ได้ลาอก และแจ้งกระทันหัน จึงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม ยืนยันจะดำเนินการให้ถึงที่สุด"

 

ส่วนกรณีที่บริษัทยื่นฟ้อง JKN ต่อศาลอาญาเมื่อวันที่ 25ก.ย.2566  ข้อหา หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา หลังกระทำการเผยแพร่แถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Project  Miss Universe Coin หรือ MU Coin และเรียกค่าเสียหายมูลค่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากJKN ให้ช้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะว่าเป็น Project Cryptocurrency ที่  JKN Global Group Public Company(เจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe) ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงมีข้อความภาษาอังกฤษที่แจ้งต่อสาธารณะว่าTo our fans - Please use caution and do not join in the falsely - named coin scam! We are doing everything we can to shut this down publicly , so that our community is not victims of this fraud (ถึงแฟนๆ-กรุณาระวังและอย่าได้เข้าร่วมกับเหรียญหลอกลวงที่ใช้ชื่อปลอม เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดเรื่องนี้ในที่สาธารณะลง เพื่อให้ชุมชนกลุ่มของเราไม่เป็นเหยื่อในการหลอกลวงครั้งนี้) 

โดยข้อความดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท ทั้งที่ความจริงแล้วโครงการเหรียญ Cryptocurrency Miss Universe Coin หรือ MU Coinนั้นได้ลงนามเอกสารความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ที ซี จี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด กับ JKN เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2566 อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ซึ่งได้ยื่นฟ้องดังกล่าวศาลอาญา เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2566 โตยศาลได้ประทับรับฟ้อง ตราเลขคดีดำที่ อ.2860/2566 และนัดไต่สวนมูลฟ้อง วันที่ 18 ธ.ค. 2566 เวลา 13.00 น. เรียกร้องค่าเสียหาย 1,000 ล้านบาท เพื่อปกป้องชื่อเสียงและชดเชยความเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้น