PRINC ลงทุน "บ้านลลิสา เซอร์วิส" ธุรกิจผู้สูงอายุ 135 ล้านบาท

PRINC ลงทุน "บ้านลลิสา เซอร์วิส" ธุรกิจผู้สูงอายุ 135 ล้านบาท

PRINC รายงานเข้าลงทุนเสร็จสิ้น "บ้านลลิสา เซอร์วิส" สัดส่วน 45% มูลค่า 135 ล้านบาท ต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ และการดูแล ผู้สูงอายุ ผ่านบริษัทย่อย 'พริ้นซิเพิล เน็กซ์'

      ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)  หรือ PRINC  ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ได้มีมติให้บริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ  ทั้งนี้คู่สัญญาได้ดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนและได้เข้าลงนามสัญญาการเข้าร่วมลงทุน

       บริษัท จึงขอแจ้งถึงความคืบหน้าของการเข้าลงทุน ดังนี้ บริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด (“พริ้นซ์ เน็กซ์”) ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน กับบริษัท บ้านลลิสา โฮลดิ้ง จำกัด ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเข้าลงทุนใน บริษัท บ้านลลิสา เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด (บริษัทร่วมทุน) 

       ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ และเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย โดยพริ้นซ์ เน็กซ์ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุน มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 135,000,000 บาท โดยภายหลังการลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 45% และบริษัท บ้านลลิสา โฮลดิ้ง จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทร่วมทุน 55 %

        นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) กล่าวว่า ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันประชากรวัยเด็กลดลง ค่านิยมเปลี่ยนไปส่งผลให้ผู้สูงอายุตัดสินใจรับบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จากการประเมินมูลค่าตลาดเนอร์สซิ่งโฮม มีแนวโน้มขยับขึ้น 10 เท่าอีก 10 ปีข้างหน้า หรือในปี 2576 

        PRINC ลงทุน "บ้านลลิสา เซอร์วิส" ธุรกิจผู้สูงอายุ 135 ล้านบาท

        ประกอบกับแนวทางขยายธุรกิจโรงพยาบาลเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ที่มุ่งขยายยังเมืองรอง ในปัจจุบันมีจำนวน 15 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 14 แห่งใน 11 จังหวัด และมีแผนขยายให้ครบ 20 แห่ง พร้อมการขยายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคยากซับซ้อน บริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญในการกระจายการลงทุนเฮลท์แคร์อื่น ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการฟื้นฟูและดูแลในศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่

        “การเข้าลงทุนในครั้งนี้ ประโยชน์จะตกอยู่กับผู้รับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟื้นฟู และผู้สูงอายุที่ต้องการมาตรฐานการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดโดยบุคลากรทางการแพทย์ มองการเติบโตของรายได้ PRINC เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปีตามแผนระยะ 5 ปีนับจากนี้ และประโยชน์ที่ได้คือการขยายธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการระหว่างสถานพยาบาลซึ่งจะทำให้เติมเต็มช่องว่างระหว่างกัน นอกจากนี้ยังมีแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป”

          

         คุณอธิพร พูลสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านลลิสา เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า โครงการบ้านลลิสาเนอร์สซิ่งโฮมปัจจุบันมี 18 สาขาทั่วประเทศ เป็นโครงการที่ตอบสนองต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุในทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ต้องการการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดในราคาที่เข้าถึงได้

      ขณะเดียวกันธุรกิจเนอร์สซิ่งโฮมในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง  ทำให้บ้านลลิสาหันมาทำตลาดจับกลุ่มผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ ต้องการมีสังคมที่ดี และไม่ต้องการเป็นภาระของลูกหลาน และให้บริการ Baan Lalisa Active Living ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีห้องพักให้บริการมากกว่า 3,000 ห้อง เน้นด้าน Community Wellness เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในโครงการ

        “สำหรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุครบวงจร “บ้านลลิสา” (Baan Lalisa) มีบริการครบวงจร ตั้งแต่ ธุรกิจเนอร์สซิ่งโฮม (Baan Lalisa Nursing Home) ปัจจุบันมี 18 สาขาทั่วประเทศไทย ตั้งเป้าระยะ 5 ปี ขยายเพิ่มจากเดิมอีก 20 แห่ง ไม่นับรวมแฟรนไชส์ ซึ่งยังคงเปิดรับนักลงทุนและพันธมิตรที่สนใจในการเข้าลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ, ธุรกิจโฮมแคร์ (Baan Lalisa Home care) และธุรกิจที่พักอาศัยคอนโดสำหรับผู้สูงวัย (Baan Lalisa Active Living)  

      PRINC ลงทุน "บ้านลลิสา เซอร์วิส" ธุรกิจผู้สูงอายุ 135 ล้านบาท

        นอกจากนี้ยังมีธุรกิจพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Baan Lalisa Academy) เพื่อจัดหาบุคลากร พร้อมทุนการศึกษาฟรี 100% พร้อมโอกาสทำงานในโครงการบ้านลลิสาทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายของบ้านลาลิสามีหลากหลาย ทั้งกลุ่มผู้ฟื้นฟูจากอาการป่วยหรือการผ่าตัด กลุ่มผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยสมองเสื่อม กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังแอคทีฟ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และชาวต่างชาติที่มองหาที่พักอาศัยในระยะยาว ที่สำคัญด้วยกลยุทธ์การขยายแบบธุรกิจแฟรนไชส์ทำให้สามารถขยาย ธุรกิจ และขยายส่วนแบ่งการตลาดให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว”, คุณอธิพรกล่าวทิ้งท้าย

       PRINC ลงทุน "บ้านลลิสา เซอร์วิส" ธุรกิจผู้สูงอายุ 135 ล้านบาท

           สำหรับเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ถือเป็นเครือโรงพยาบาลและคลินิกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ 15 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว  14 แห่ง ใน 11 จังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมี ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ’ผิวดีคลินิก-พงศ์ศักดิ์คลินิก‘ ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 21 แห่ง, คลินิกเวชกรรมใกล้บ้านใกล้ใจ ซึ่งเป็นคลินิกบัตรทองในเครือข่าย สปสช. ปัจจุบันมีทั้งหมด 31 แห่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล, ธุรกิจศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุในชื่อ PNKG Recovery and Eldercare ด้วยความร่วมมือกับ NK Group ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการลงทุนในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ‘บ้านลลิสา‘ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนในการขยายบริการด้านเฮลท์แคร์ ให้ครอบคลุม และมุ่งขยายบริการไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัด เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์