บล.บัวหลวง โต้ข่าวลือ ยันไม่มีการรับคำสั่งซื้อ ทำ Naked Short Sell

บล.บัวหลวง โต้ข่าวลือ ยันไม่มีการรับคำสั่งซื้อ ทำ Naked Short Sell

บล.บัวหลวง เผยกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการทำ Naked Short Sell ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทนั้น ขอยืนยันว่า ไม่มีการรับคำสั่งซื้อแต่อย่างใด และมีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง จำกัด (มหาชน)  ขอชี้แจ้งว่า  กรณีที่มีสื่อนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทำ Naked Short Sell โดยรายงานข่าวซึ่งทำให้มีนัยว่า หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 

บล.บัวหลวง ใคร่ขอชี้แจง เพื่อให้ลูกค้าและนักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง ดังนี้ 

  • บล.บัวหลวง ไม่ได้มีการรับคำสั่งซื้อขายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการกล่าวอ้างในข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด  โดยที่บริษัทเพียงรับรู้ข่าวสารการตั้งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามสื่อต่างๆเท่านั้น
  • บล.บัวหลวง มีการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีกระบวนการในการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางการอย่างเคร่งครัด