ก.ล.ต.เปิดทาง ตลท.ปรับเกณฑ์ 'ชอร์ตเซล' ให้ขายที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดได้

ก.ล.ต.เปิดทาง ตลท.ปรับเกณฑ์ 'ชอร์ตเซล' ให้ขายที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดได้

ก.ล.ต.เปิดทาง ตลท.ปรับเกณฑ์ชอร์ตเซลให้เหมาะกับสถานการณ์ เช่น กำหนดขายชอร์ตที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดได้ จากปกติขายไม่ต่ำกว่าราคาในกระดาน หากติดขัดเสนอให้ ก.ล.ตเห็นชอบแก้ไขเกณฑ์ได้

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)  เปิดเผยว่า  กรณีที่นักลงทุนมีความกังวลกรณีชอร์ตเซลนั้น  ก.ล.ต.ไม่ได้นิ่งนอนใจติดตามสถานการณ์ และมีการประสานงานกับทุกภาคส่วน ซึ่งในเช้าวันนี้ (20 พ.ย.) ก.ล.ต.ได้ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์  ในเรื่องเกณฑ์ชอร์ตเซล

โดย ก.ล.ต.ได้ให้อำนาจคณะกรรมการ(บอร์ด)ตลาดหลักทรัพย์ในการทบทวนการปรับเกณฑ์ชอร์ตเซลได้ ตามความเหมาะสมแต่ละสถานการณ์  เช่น กำหนดว่าการขายชอร์ตนั้นจะต้องขายที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดได้   จากปัจจุบันเกณฑ์การชอร์ตเซลนั้น กำหนดว่าผู้ขายชอร์ตจะต้องขายที่ราคาไม่ต่ำกว่าราคากระดาน  

 

 

 

โดยตลาดหลักทรัพย์สามารถปรับเกณฑ์ชอร์ตเซลได้ว่า ในช่วงนี้การทำชอร์ตเซลนั้น จะต้องขายชอร์ตหุ้นที่ราคาสูงกว่าราคาตลาดเท่านั้น อาจจะกำหนดเป็นการชั่วคราวระยะเวลาเท่าไรก็ได้ เช่น 2 - 3 เดือน หากพิจารณาแล้วสถานการณ์เหมาะสมที่จะทำ

"เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์มีความใกล้ชิดตลาดหุ้นมากกว่า ซึ่งก.ล.ต.ให้อำนาจบอร์ดตลาดในการพิจารณาปรับใช้เกณฑ์ชอร์ตได้ตามสถานการณ์ โดยก.ล.ต.มีเครื่องมือให้ตลาดหลักทรัพย์สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ "

อย่างไรก็ตามหากตลาดหลักทรัพย์ฯ มีข้อติดขัดในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆ สามารถเสนอมาให้บอร์ด ก.ล.ต.เห็นชอบแก้ไขเกณฑ์ได้ 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์