ก.ล.ต.ส่งหนังสือถึง ตลท.ขอให้เพิ่มกลไกตรวจสอบ'โปรแกรมเทรด' สร้างความโปร่งใส

ก.ล.ต.ส่งหนังสือถึง ตลท.ขอให้เพิ่มกลไกตรวจสอบ'โปรแกรมเทรด' สร้างความโปร่งใส

ก.ล.ต.ส่งหนังสือถึง ตลท.ขอให้เพิ่มกลไกตรวจสอบ "โปรแกรมเทรด" เพื่อป้องกัน Naked Short Selling - ทบทวนเกณฑ์ให้มีความเป็นธรรมแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม ส่วนกรณีรายย่อยรวมตัวหยุดเทรดวันนี้ (20 พ.ย.) "จอมขวัญ" ระบุ มูลค่าซื้อขายตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปกติ

เช้านี้ (20 พ.ย.66)สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ในเรื่องขอให้เพิ่มกลไกการตรวจสอบโปรแกรมเทรด

นางสาวจอมขวัญ คงสกุล รองเลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ในเช้านี้ ก.ล.ต.ส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์ อให้ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มกลไกในการตรวจสอบโปรแกรมเทรด เพื่อสุดท้ายจะให้ทราบว่าการซื้อขายของโปรแกรมเทรดนั้น ก่อนขายหุ้นนั้นเขามีหุ้นอยู่ในมือก่อนขายหรือไม่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีขายหุ้นแล้วไม่มีหุ้นในมือ ( Naked Short Selling )
 

รวมถึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์มีการทบทวนเรื่องโปรแกรมเทรดให้มีความเป็นธรรม  มีความโปร่งใส และไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม  และให้เปิดอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (ค่าคอมมิชชัน)   เพราะปัจจุบันผู้ที่ใช้โปรแกรมเทรดนั้น นักลงทุนทุกกลุ่มทั้งนักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนบุคคล สามารถใช้โปรแกรมเทรดดังกล่าวได้

ดังนั้นกรณีที่มีการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยโปรแกรมเทรด ไม่ควรที่จะเหมารวมว่าผู้ใช้โปรแกรมเทรดเป็นนักลงทุนสถาบันหมด   โดยหากตลาดหลักทรัพย์มีข้อติดขัดในการดำเนินการใดๆ ก็สามารถที่จะเสนอมาที่ ก.ล.ต. เพื่อให้ บอร์ด ก.ล.ต.พิจารณาปรับเกณฑ์ต่างๆ ได้ 

 

สำหรับระบบการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์นั้น  ก.ล.ต.ได้มีการเข้าไปตรวจสอบระบบการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ว่าระบบการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ในการตรวจจับในเรื่องต่างๆ เช่น   Naked Short Selling  มีประสิทธิภาพหรือไม่  ซึ่งก.ล.ต.ได้มีการเข้าไปตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในเรื่องดังกล่าว

ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่า นักลงทุนรายย่อยจะมีการนัดหยุดเทรดในวันนี้ (20 พ.ย.66) นางสาวจอมขวัญ กล่าวว่า  จากที่ก.ล.ต.มีการติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณและมูลค่าการซื้อขายหุ้นในเช้าวันนี้อยู่ในระดับปกติ  

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์