'แอน-จักรพงษ์’ รับโดน 'ฟอร์ซเซลล์' หุ้น JKN 60 ล้านหุ้น หลังราคาร่วงฟลอร์

'แอน-จักรพงษ์’ รับโดน 'ฟอร์ซเซลล์' หุ้น JKN 60 ล้านหุ้น หลังราคาร่วงฟลอร์

“แอน-จักรพงษ์” ยอมรับ ถูก “ฟอร์ซเซลล์” จำนวน 60 ล้านหุ้น เนื่องช่วงราคาหุ้นร่วงฟลอร์ 4 วันติด แต่ยังถือหุ้นใหญ่ตามเดิม ในสัดส่วน 32.2%

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ประจำวันที่ 17 พ.ย.2566 พบว่า เมื่อวันที่ 13-14 พ.ย.2566 นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ มีการขายหุ้น บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN จำนวน 60,000,000 หุ้น ที่ราคา 0.38 และ 0.27 บาท/หุ้น

“แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN และผู้ถือหุ้นใหญ่ ยอมรับว่า เนื่องจากราคาหุ้นตกอย่างรวดเร็วทำให้จำเป็นต้องขายหุ้นในบัญชี มาร์จิ้น หรือ บังคับขาย ทำให้ปัจจุบัน ตนถือหุ้น JKN  คิดเป็นสัดส่วน 32.20 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และขอยืนยันว่า ยังยืดหยัดนั่งแท่นบริหาร JKN และยังถือครองหุ้น JKN กว่า 32.20% ตามเดิม

'แอน-จักรพงษ์’ รับโดน 'ฟอร์ซเซลล์' หุ้น JKN 60 ล้านหุ้น หลังราคาร่วงฟลอร์

จากก่อนหน้านี้ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 แล้วนั้น เมื่อวานนี้ ( 9 พ.ย.66 )  ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทแล้ว โดยกำหนดวันไต่สวนคำร้องในวันที่ 29 ม.ค. 2567

โดยราคาหุ้น JKN ในช่วงวันที่ 9-10 และ 13-14 พ.ย. 2566 ร่วงติดฟลอร์ติดกัน 4 วันทำการ หลุดลงมาต่ำกว่าระดับ 1 บาท