ตลท.ยันตรวจสอบ 'ชอร์ตเซล - naked short - โปรแกรมเทรด' ไม่พบความผิดปกติ

ตลท.ยันตรวจสอบ 'ชอร์ตเซล - naked short - โปรแกรมเทรด' ไม่พบความผิดปกติ

ตลท.ยันตรวจสอบ 'ชอร์ตเซล - naked short - โปรแกรมเทรด' ทุกทรานเซกชันไม่พบความผิดปกติ ย้ำขอให้นักลงทุนมั่นใจว่า ตลท.มีการกำกับดูแลการซื้อขายแบบเสมอภาค แจงหากสงสัย หรือพบความผิดปกติสามารถส่งเรื่องมาให้ตรวจสอบได้

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า จากที่มีความกังวลในเรื่องธุรกรรมชอร์ตเซล naked short การส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านโปรแกรมเทรด(ประเภทHFT)ส่งผลกระทบทำให้นักลงทุนรายย่อยเสียเปรียบนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอยืนยันว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้มีการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวทุกทรานเซกชัน แบบเรียลไทม์ ซึ่งไม่พบความผิดปกติแต่อย่างไร 

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์อยากให้นักลงทุนมีความมั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์มีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นรายวัน และเป็นเรียลไทม์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีระบบ และขั้นตอนในการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เช่น การยืมหุ้นมาขายชอร์ต (SBL) นั้นตลาดหลักทรัพย์ได้มีการถามไปยังบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)ที่นักลงทุนรายยืมหุ้นเพื่อมาชอร์ตว่า ได้ยืมถูกต้องหรือไม่ ให้ส่งเอกสารมาก่อนที่จะมีการขายหุ้น เพราะตลาดหลักทรัพย์จะเห็นออเดอร์ว่าเป็นการซื้อขายหุ้นปกติ หรือเป็นคำสั่งขายลักษณะการยืมหุ้นมาขายชอร์ต

ตลท.ยันตรวจสอบ \'ชอร์ตเซล - naked short - โปรแกรมเทรด\' ไม่พบความผิดปกติ

 

 

โดยหากตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบแล้วพบการกระทำผิดตลาดหลักทรัพย์จะมีกระบวนการดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนนั้นต้องใช้เวลานานกว่าที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดซึ่งตรงนี้ ตลาดหลักทรัพย์จะมีการผลักดันให้กระบวนการหรือขั้นตอนการลงโทษให้มีความรวดเร็วขึ้น 

นายภากร กล่าวว่า หากนักลงทุนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบมีการกระทำที่ผิดปกติ หรืออยากรู้ข้อมูลใดๆ ก็สามารถสอบถามมายังที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบ และชี้แจงข้อมูลดังกล่าวได้ ผ่านคอลเซ็นเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ หรือจะผ่านสื่อมวลชนได้ 

รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีการพิจารณาว่าจะสามารถเปิดข้อมูลการชอร์ตเซลของนักลงทุนว่ามาจากนักลงทุนกลุ่มไหน ให้เหมือนกับการเปิดเผยการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนแต่ละกลุ่มได้หรือไม่ 

 

 

 

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็มีการปรับปรุงระบบในการใช้ตรวจสอบธุรกรรมชอร์ตเซล naked short การส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นผ่านโปรแกรมเทรดอย่างต่อเนื่องว่าระบบตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์นั้นมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์อยากให้นักลงทุนมั่นใจว่าตลาดหลักทรัพย์มีกระบวนการ และขั้นตอนในการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ และมีการกำกับดูแลให้เกิดความเสมอภาค ไม่ให้นักลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ถูกเอาเปรียบ หากนักลงทุนมีความสงสัยในส่วนไหนก็อยากให้มีการสอบถามมายังตลาดหลักทรัพย์ หรือส่งเคสที่มีความสงสัยให้ตลาดหลักทรัพย์ตรวจสอบได้  เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุน

ตลท.ยันตรวจสอบ \'ชอร์ตเซล - naked short - โปรแกรมเทรด\' ไม่พบความผิดปกติ

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์