BTS ปลื้มขาย'หุ้นกู้'ทะลุเป้า แตะ1.5 หมื่นล้าน ลุยขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ 3M 

BTS ปลื้มขาย'หุ้นกู้'ทะลุเป้า แตะ1.5 หมื่นล้าน ลุยขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ 3M 

BTS ปลื้มขายหุ้นกู้ 4 รุ่น ทะลุเป้าแตะ1.5 หมื่นล้าน สะท้อนความมั่นใจของผู้ลงทุน  พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์ 3M " MOVE-MIX - MATCH"

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า  BTS ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน รวมมูลค่า 15,057.10 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้จึงต้องนำหุ้นกู้สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 5,057.10 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย. น 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างมาก  

 

สำหรับหุ้นกู้ BTS และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A-" แนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2566

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ BTS รวมถึงขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่สนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ลงทุน และอำนวยความสะดวกด้านช่องทางการจองซื้อ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ BTS ได้ง่ายขึ้น

 

โดยหลังจากนี้ บริษัทจะเดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจตามแผน ภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH เพื่อตอกย้ำว่าBTS เป็นมากกว่าบริษัทที่ให้บริการด้านระบบขนส่งมวลชน (Beyond Transportation Company) โดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจที่หลากหลาย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

ปัจจุบัน บีทีเอส กรุ๊ปฯ ดำเนินธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1. ธุรกิจ MOVE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการคมนาคมแบบ door-to-door แก่ผู้โดยสารด้วยรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางราง ทางถนน ทางน้ำหรือทางอากาศ และเป็นผู้บุกเบิกรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี 

2. ธุรกิจ MIX หรือผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ Offline-to-Online โซลูชั่นส์ ที่ได้นำการใช้ Smart DATA ในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกกว่า 40 ล้านรายการ จากแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา (Advertising) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) ธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) และกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดบริการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในทุก ๆ จุดของการเดินทางเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น และ 3. ธุรกิจ MATCH  ที่เป็นการแสวงหาโอกาสและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ MOVE และ MIX ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ