'บิ๊ก บจ.' โผล่ถือหุ้นใหญ่ NAM เพียบ กลุ่ม PTT กุมหุ้น 15% - PSH 4.8% - WHA 4.2%

'บิ๊ก บจ.' โผล่ถือหุ้นใหญ่ NAM เพียบ กลุ่ม PTT กุมหุ้น 15% - PSH 4.8% - WHA 4.2%

"บิ๊ก บจ." โผล่ถือหุ้นใหญ่ NAM เพียบ กลุ่ม PTT กุมหุ้น 15% - PSH 4.8% - WHA 4.2% ด้านนักลงทุนรายใหญ่ "เสี่ยยักษ์" วิชัย วชิรพงศ์ ถือหุ้น 1%

หุ้นIPO น้องใหม่ บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น (NAM) เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ในวันนี้(31 ต.ค.66)  หลังจากเปิดให้จองซื้อหุ้น IPO รวม 181 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 105 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของ WAI Global Corporation Limited จำนวน 76 ล้านหุ้น

โดยเสนอต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 19 - 24 ต.ค.2566 ในราคาหุ้นละ 7.70 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนจากหุ้นใหม่ 808.50 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,390 ล้านบาท 

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังเสนอขายหุ้น IPO 10 อันดับแรก  พบว่า มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่(บิ๊กบจ.) 3 แห่ง เข้ามาถือหุ้น ดังนี้ 1. บมจ.ปตท.(PTT) ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด  เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ NAM อันดับ 3  จำนวน 105 ล้านหุ้น  คิดเป็น 15% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

2.บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง  (PSH) ถือผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท อินโน สเปราท์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ NAM อันดับ 5 จำนวน 34 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.86%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

 

3.บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น  (WHA)ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ NAM อันดับ 6 จำนวน  30 ล้านหุ้น  คิดเป็น 4.29% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

นอกจากนี้พบนักลงทุนรายใหญ่ "เสี่ยยักษ์" วิชัย วชิรพงศ์ ถือหุ้นNAM อันดับ 9 จำนวน 7 ล้านหุ้น คิดเป็น 1%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

 NAM เป็นผู้ผลิต นำเข้า และจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข

รวมถึงการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือทำความสะอาด และฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานสากลระดับเดียวกับยุโรป และสหรัฐ  NAM มีการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งมีสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

จุดเด่นมีฐานลูกค้าสำคัญเป็นโรงพยาบาล และหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั้งใน และต่างประเทศ NAM ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทต่างประเทศ อาทิเช่น Steelco S.p.A, AAVI technology LTD, Terragene LLC, Borer Chemie AG, Sterimed

 นอกจากนี้ NAM ยังให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เช่น บริการหลังการขาย บริการทำให้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ บริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์ และบริการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ส่วนจ่ายกลางของโรงพยาบาล

 

   พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์