หุ้น HANA ร่วงแรง 8% หลังเพิ่มทุน PP 80.5 ล้านหุ้น ‘โบรกเกอร์’ มองเข้าทยอยสะสมได้

หุ้น HANA  ร่วงแรง 8% หลังเพิ่มทุน PP 80.5 ล้านหุ้น ‘โบรกเกอร์’ มองเข้าทยอยสะสมได้

หุ้น HANA  ราคาปรับร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 56.75 บาท หรือ ลดลง 5.00 บาท หรือ -8.06% หลังแจ้งเพิ่มทุน PP ครั้งใหญ่จำนวน 80,487,886 บาท หรือเท่ากับประมาณ 10% เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจ

หลังจากที่ บมจ. ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส หรือ หุ้น HANA ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขายหุ้นเพิ่มทุน PP ครั้งใหญ่จำนวน 80,487,886 บาท หรือเท่ากับประมาณ 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจ ส่งผลให้วันนี้ (17 ต.ค.66 เวลา 10.10 น.) ความเคลื่อนไหวของหุ้น HANA  ราคาปรับร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ 56.75 ่บาท หรือ ลดลง 5.00 บาท หรือ -8.06%

กรรณ์ หทัยศรัทธา นักกลยุทธ์ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน สายงานวิจัย บล.ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย)  ให้ข้อมูลกับกรุงเทพธุรกิจว่า หุ้น HANA วันนี้ (17 ต.ค.66) มีการปรับตัวลงมา หลังจากที่มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่ามีการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 80 ล้านหุ้น ในราคา 57 - 59 บาท ส่งผลให้มีนักลงทุนเกิดความกังวล และตกใจทำให้ราคาหุ้นตกลงมาต่ำกว่ากระดาน

ทั้งนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ เนื่องจาก HANA มีการแจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วในช่วงต้นปี 2566 ที่อยากจะมีการเพิ่มทุน PP ซึ่งทางเรายังชอบ NANA หากราคาปรับลงมาที่ 55 -56 บาท น่าจะเป็นจังหวะที่สามารถเข้าไปทยอยสะสมได้ 

การเพิ่มทุนตรงนี้ เป็นการนำไปทำธุรกิจบริษัท พาวเวอร์มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ในเกาหลี ซึ่งมองว่า เป็นผลดีในระยะยาว แต่ในระยะสั้นอาจจะได้รับแรงกดดันจากราคาที่ต่ำกว่ากระดาน 

ทั้งนี้ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) หรือ HANA ระบุว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ให้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในจำนวนไม่เกิน 80,487,886 บาท (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการออก และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 80,487,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่นักลงทุนสถาบันจำนวนทั้งสิ้น 25 รายในราคาเสนอขายหุ้นละ 57 บาท โดยกำหนดวันจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2566

โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน บริษัทจะนำไปใช้ลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ซิลิคอนคาร์ไบด์ ของบริษัท พาวเวอร์มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ประมาณ 2,900 ล้านบาท ภายในปี 2567 และการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรในการผลิตอื่นๆ เพื่อขยายธุรกิจหลักของบริษัท จำนวน 1,600 ล้านบาท ภายในปี 2568 คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 4,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 57 บาท เป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันในระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2566 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 61.97 บาท

หุ้น HANA  ร่วงแรง 8% หลังเพิ่มทุน PP 80.5 ล้านหุ้น ‘โบรกเกอร์’ มองเข้าทยอยสะสมได้

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์