BANPU ซื้อหุ้น' เอส โวลต์ เอเนอร์จี้' โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในไทย 40%

BANPU ซื้อหุ้น' เอส โวลต์ เอเนอร์จี้' โรงงานผลิตแบตเตอรี่ในไทย  40%

BANPU เผย "บ้านปู เน็กซ์" ลงนามซื้อหุ้น "เอส โวลต์ เอเนอร์จี้" โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน  ที่ จ.ชลบุรี สัดส่วน 40% มูลค่า 750 ล้าน คาดทำการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายในวันที่15 พ.ย.66

นางสมฤดี ชัยมงคล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) หรือ BANPU  แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จํากัด(Banpu NEXT)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BPP ที่ถือหุ้นในสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 50 ได้ลงนามในสัญญาเพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 40 ในบริษัท เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด(SVOLT Thailand) 

ทั้งนี้มีมูลค่าการลงทุน 750 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมคือ SVOLT Energy Technology (Hongkong) ซึ่งจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60 ใน SVOLT Thailand ทั้งนี้คาดว่าจะทํารายการซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พ.ย.2566

ทั้งนี้ SVOLT Thailand ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2566 ที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ (Module packFactory) มุ่งเน้นเรื่องการวิจัยและพัฒนา ดําเนินการผลิตและจัดจําหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกแบตเตอรี่ การบริการแบบครบวงจร รวมทั้งการให้บริการด้านเทคนิค การบริการให้คําปรึกษาแนะนําพร้อมเสนอโซลูชันเรื่องแบตเตอรี่ และการจัดเก็บพลังงานตามความต้องการของลูกค้า (ทั้งนี้ไม่ได้รวมการให้บริการในด้านการขอใบอนุญาตต่างๆ)

โดยมีกําลังการผลิตเริ่มต้นที่ 60,000 ชุดต่อปี ซึ่งจะเริ่มส่งมอบในช่วงไตรมาสแรกปี2567 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เช่น GWM และ Hozon ทั้งนี้ในอนาคตยังสามารถขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

สำหรับการลงทุนในครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของ Banpu NEXT สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนําโซลูชันพลังงานที่ยั่งยืนมาเร่งขับเคลื่อนเป้าหมายด้าน Net-Zero และเปิดโอกาสเพื่อรองรับความต้องการที่เติบโตขึ้นในประเทศไทย

ทั้งนี้ด้วยกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจที่คล้ายกันจะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเพื่อการให้บริการครบวงจร ด้วยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า


บริษัท ขอรับรองว่าการเข้าทํารายการในครั้งนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์