IVL ทุ่ม 1.3 พันล้าน ทำเทนเดอร์หุ้น Avgol ในอิสราเอล ที่เหลืออีก 34.03%

IVL ทุ่ม 1.3 พันล้าน ทำเทนเดอร์หุ้น Avgol ในอิสราเอล ที่เหลืออีก 34.03%

IVL เตรียมทุ่มงบ 1.33 พันล้านบาท เข้าทำเทนเดอร์หุ้น Avgol Industries ในอิสลาเอล ที่เหลืออีก 34.03% กำหนดราคาไว้อยู่ที่ 1.41 นิวเชเกลอิสราเอล

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท Indorama Ventures Spain, S.L. (IVSSL) และ/ หรือบริษัท Indorama Netherlands B.V. (INBV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ดำเนินการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมในส่วนที่คงเหลืออีกร้อยละ 34.03 ของบริษัท Avgol Industries 1953 Ltd. (Avgol) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Tel Aviv (TASE) ประเทศอิสราเอลจากผู้ถือหุ้นทั่วไปของ Avgol นั้นสำหรับขั้นตอนในการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศอิสราเอล

ด้วยเหตุนี้ IVL และ/หรือ บริษัทในเครือจึงมีภาระผูกพันภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ Avgol โดยที่การทำคำเสนอซื้อดังกล่าวจะกำหนดราคาไว้อยู่ที่ 1.41 นิวเชเกลอิสราเอล (New Israeli Shekel: NIS) ต่อหุ้น ซึ่งมูลค่าสูงสุดของการจัดทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะอยู่ที่ 142,455,272.28 นิวเชเกลอิสราเอล (NIS) หรือ 37.23 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 1,336 ล้านบาท

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน 3.826 นิวเชเกลอิสราเอล (NIS) เท่ากับ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ประกาศโดยธนาคารกลางอิสราเอล(Bank of Israel) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 และสกุลเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 35.8827 บาท ตามที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

อนึ่งก่อนหน้านี้ IVL ได้ซื้อหุ้น Avgol เมื่อปี 61 ไปแล้ว 65.72% ด้วยราคา 1.62 ดอลลาร์สหรัฐฯ/หุ้น โดย Avgol เป็นบริษัทผู้ผลิตเส้นใยนันวูเว่นสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 10 ซึ่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอนันวูเว่นสมรรถนะสูงของ Avgol ถูกนำไปใช้โดยผู้ผลิตชั้นนำในอุตสาหกรรมผ้าอ้อมเด็ก ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับผู้หญิงและผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ มีโรงงานทั้งหมด 6 แห่ง ในประเทศอิสราเอล สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีนและอินเดีย