เอลนีโญครึ่งหลังปี 66 รุนแรง หุ้นกลุ่มไหนได้ - เสียประโยชน์

เอลนีโญครึ่งหลังปี 66 รุนแรง หุ้นกลุ่มไหนได้ - เสียประโยชน์

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงขึ้นในช่วงเดือน พ.ย. 2566 ถึงมกราคม 2567 ส่งผลราคาอาหารสัตว์ลดลงในครึ่งแรกของปี 2567 บล.บัวหลวง แนะลงทุน หุ้น GFPT

บล.บัวหลวง ระบุว่า เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์พยากรณ์ อากาศของสหรัฐฯ (CPC) ปรับเพิ่มคาดการณ์โอกาสเกิดปรากฏการณ์"เอลนีโญ"ในไตรมาส 3/66 เป็น 96% จาก 94% ใน เดือน มิ.ย.(อิงจากรายงาน El Niño-Southern Oscillation (ENSO) Diagnostic Discussion) นอกจากนี้ CPC ยังคาดโอกาสของการเกิดเอลนีโญ่ 96% ในไตรมาส 4/66 (แม้ว่าจะปรับลดการคาดการณ์โอกาสเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในไตรมาส 1/67 จาก 93% เป็น 90%) ในรายงานฉบับเดือน ก.ค. ศูนย์ได้เพิ่มคาดการณ์โอกาสเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญใหม่สำหรับเดือน ก.พ.-เม.ย. 2567 ที่ 85% CPC คาดว่า "ปรากฏการณ์เอลนีโญ"จะยังคงอยู่ในครึ่งแรกของปี 2567 โดยประเมินความเป็นไปได้ 80% ที่สภาพอากาศจะมีผลกระทบปานกลาง (ดัชนี Niño-3.4 สูงสุดที่อย่างน้อย 1.0 เซลเซียส) โอกาส 50% ที่จะเกิดผลกระทบรุนแรง (อย่างน้อย 1.5 เซลเซียส) และโอกาส 20% มีผลรุนแรงมาก (สูงกว่า 2.0 เซลเซียส) ในช่วงเดือน พ.ย. 2566 ถึงมกราคม 2567

เอลนีโญครึ่งหลังปี 66 รุนแรง หุ้นกลุ่มไหนได้ - เสียประโยชน์

เอลนีโญครึ่งหลังปี 66 รุนแรง หุ้นกลุ่มไหนได้ - เสียประโยชน์

ผลกระทบต่อบริษัทกลุ่มปศุสัตว์

ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงขึ้นส่งผลต่อผลผลิตถั่วเหลืองที่สูงขึ้นในการเก็บเกี่ยวของสหรัฐฯ ในปี 2567 ซึ่งคาดว่า จะส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองลดลงในครึ่งแรกของปี 2567 สำหรับข้าวโพด (ผู้ผลิตอาหารสัตว์ของไทยส่วนใหญ่ใช้ข้าวโพดในประเทศ) สภาพอากาศที่แห้งแล้งในประเทศไทยอันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญอาจส่งผลให้ราคาข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้นในปี 2567 แต่ราคาจะอยู่ต่ากว่าระดับสูงสุดปี 2565-2566 จากการพิจารณาคาดว่าราคากากถั่วเหลืองที่ลดลงจะกลบผลกระทบของต้นทุนข้าวโพดที่สูงขึ้น 

 

ดังนั้น ราคาอาหารสัตว์จะลดลงในครึ่งแรกของปี 2567 ทั้งนี้ชอบ GFPT ซึ่งเป็นผู้ประกอบการไก่ มากกว่า BTG, CPF และ TFG เนื่องจากความไม่แน่นอนของอุปทานเนื้อหมูผลกระทบของปรากฎการณ์เอลนีโญต่อไทยยูเนี่ยนปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อุ่นกว่าปกติในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตร เมื่ออุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลสูงขึ้น ปลามักจะว่ายน้ำลึกขึ้น ซึ่งส่งผลให้การจับปลายากขึ้น ซึ่งเห็นได้จากราคาปลาทูน่าที่สูงขึ้น - 2,000 เหรียญสหรัฐ/ตันในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2566 ซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ย 9 ปีในเดือน เม.ย.-มิ.ย. ที่ 1,436 เหรียญสหรัฐ/ตันอย่างมาก แม้จะมีการระงับใช้ Fish Aggregation Devices (FADs) ในช่วงเดือน ก.ค.- ก.ย. 2566 และราคาปลาทูน่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อถูกระงับใช้ FAD แต่ TU ไม่คาดว่าราคาปลาทูน่าจะปรับตัวสูงขึ้นมากในไตรมาส 3/66 เนื่องจากฐานที่สูงในไตรมาส 2/66 ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากเหนือ 2,000 เหรียญสหรัฐ/ตัน อุปสงค์จะลดลง เนื่องจากลูกค้าจะชะลอการสั่งซื้อจากคาดการณ์ราคาปลาที่จะปรับตัวลดลงในอนาคต

เอลนีโญครึ่งหลังปี 66 รุนแรง หุ้นกลุ่มไหนได้ - เสียประโยชน์