รายย่อย STARK ลงชื่อฟ้อง 1.35 พันราย เสียหาย2.5 พันล้าน ชวนลงชื่อภายใน25 มิ.ย.

รายย่อย STARK ลงชื่อฟ้อง 1.35 พันราย เสียหาย2.5 พันล้าน ชวนลงชื่อภายใน25 มิ.ย.

รายย่อยSTARK ลงขื่อฟ้องแล้ว 1.35 พันราย ความเสียหาย 2.5 พันล้าน ด้านที่ปรึกษาการลงทุน -สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย -สภาทนายความ ชวนผู้เสียหายลงชื่อผ่านลิงก์ ภายใน 25 มิ.ย. 66 ก่อนจะรวบรวมรายชื่อยื่นดำเนินคดีแบบกลุ่ม

นายณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด แถลงความคืบหน้าในการรวมตัวของผู้ลงทุนรายย่อยจากการลงทุนในหุ้น บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSTARK ว่า อยากขอเชิญชวนผู้เสียหายร่วมใจลงชื่อเพื่อร่วมกันจนถึงวันพรุ่งนี้ (25 มิ.ย.2566) ได้ถึงเวลา24.00 น

โดยหลังรวบรวมรายชื่อเหยื่อผู้เสียหายแล้ว สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมดให้กับทนายความดำเนินคดีฟ้องร้องแบบคดีกลุ่ม โดยมีตัวแทนเหยื่อผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีกลุ่ม แทนผู้เข้าชื่อร้องเรียนทั้งหมด ทั้งอาญาและแพ่งต่อผู้กระทำผิด ทั้งนี้เชื่อว่าจะมีโอกาสเรียกร้องให้ผู้กระทำผิดชดใช้ค่าเสียหายชดเชยต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ตกเป็นเหยื่อ เพราะเคยมีกรณีตัวอย่างที่คล้ายกันนี้ในต่างประเทศหลายกรณีที่สิ้นสุดคดีลงด้วยการดำเนินคดีอาญา และจ่ายค่าปรับชดใช้ความเสียหายแก่เหยื่อจะดำเนินคดีต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้มีผู้เข้าร่วมลงชื่อแล้วจำนวน 1,352 คน วงเงินความเสียหายรวมกัน 2,500 ล้านบาท

ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยในบริษัทSTARK ราว11,000 คน เท่ากับว่าเวลานี้มีผู้ประสงค์จะดำเนินคดีไม่น้อยกว่า 10% ของเหยื่อทั้งหมด โดยยังเปิดโอกาสให้เหยื่อเข้าชื่อกรอกแบบฟอร์มผ่านลิงก์ https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aJ9E3Ee9S0OiOxK7CpqamjI1gLgEUbBAlZJsmC7nqsNUQlFYMThKMDMwQUJQT1pIOFNBSFlLT1c2UyQlQCNjPTEu&origin=QRCode&fbclid=IwAR2-kRRV-FEuNOO70RuihGlbVZz_5w0RVZgDbSjMuqT8lHaQH9GA_nzfLWU
ได้ถึงเวลา24.00 น วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายนนี้ ผ่านสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ก่อนจะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อไป 

ส่วนแนวทางการช่วยเหลือเหยื่อนั้นทางสมาคมฯได้ร่วมมือกับ "สภาทนายความแห่งประเทศไทย" และกลุ่มทนายความผู้มีประสบการณ์ดำเนินคดีแบบกลุ่ม และเชี่ยวชาญคดีธุรกิจ ได้รวมตัวกันเพื่อทวงความยุติธรรมให้แก่นักลงทุน และเอาตัวคนผิดมาลงโทษ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้องค์กรที่กำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ฯหาแนวทางป้องกันและกำหนดมาตรการดูแลบริษัทในตลาดหุ้นให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ 

นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า หุ้น STARK เคยมีมูลค่าสูงสุดตามราคาตลาด ตอนราคา 5.50 บาท อยู่ที่ 73,733 ล้านบาท ล่าสุดถึงวันนี้ (24 มิ.ย.66) ราคาหุ้นลงมาต่ำสุดที่ 0.02 บาท หรือเหลือเพียง 268 ล้านบาท เท่ากับเงินละลายไปกับหุ้นตัวนี้มากถึง 73,600 ล้านบาท 

โดยผู้ลงทุนหุ้นสามัญกับหุ้นตัวนี้เป็นผู้แบกรับความเสียหาย แทบจะกลายเป็นศูนย์ เมื่อเทียบกับเจ้าหนี้มีหลักประกัน เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หุ้นกู้ที่ยังอาจพอมีหวังได้รับเฉลี่ยหนี้คืนบ้าง แต่กับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีคำเตือนกันไว้แล้วว่า”การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง” แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเป็นความเสี่ยงจากความผิดพลาดในการลงทุนตามปกติธุรกิจ 

แต่กรณี STARK เกิดจากการกระทำอันไม่สุจริตของผู้เกี่ยวข้อง ทางผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อรวมรวมหลักฐานในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม เพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบฟ้องหมู่ หรือ Class Action 

โดยนักลงทุนรายย่อยที่ตกเป็นเหยื่อ ได้รับความเสียหายจากมูลค่าหุ้น 73,733 ล้านบาท จนแทบจะกลายเป็นศูนย์ในตอนนี้ได้รับการประสานงานสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้กรอกแบบฟอร์มข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยขอให้กรอกตามลิงก์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งนี้ภายในเวลา 24.00 น ของวันที่ 25 มิถุนายนนี้เท่านั้น