INTUCH - GULF กอดคอร่วงแรง ปมสอบรายงานการประชุม ITV

INTUCH - GULF กอดคอร่วงแรง  ปมสอบรายงานการประชุม ITV

หุ้น INTUCH - GULF ร่วงหนัก ปมสอบรายงานการประชุม ITV หุ้น INTUCH เช้านี้ 12 มิ.ย.66 ร่วงลงมา  -2.01% หรือราคาปรับลงมาที่ระดับ 73.25 บาท หรือลดลง 1.50 บาท ด้าน GULF ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1  ของ INTUCH ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ -2.66%

จากกรณีเช้าวันนี้ ที่ INTUCH  มีการทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ กรณีหุ้นสื่อ ITV ที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องกับเอกสาร ซึ่งทาง  INTUCH จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากมีประเด็นใดๆ ที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ทางไอทีวี จะดำเนินการให้เร็วที่สุด

ส่งผลให้เปิดตลาดหุ้น เช้านี้ 12 มิ.ย.66 หุ้น INTUCH ปรับตัวร่วงลงมา  -2.01% หรือราคาปรับลงมาที่ระดับ 73.25 บาท หรือลดลง 1.50 บาท 

ขณะที่ หุ้น GULF ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1  ของ INTUCH ร่วงลงมาอยู่ที่ระดับ -2.66% หรือ หรือราคาปรับลงมาที่ระดับ 45.75 บาท หรือลดลง 1.25 บาท ส่วน ADVANC ปรับตัวลงมาที่ 216.00 บาท หรือลดลง -3.00 บาท หรือ -1.37%

 

วีระวัฒน์  วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด FSS บริษัทในเครือ บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยกับกรุงเทพธุรกิจว่า หุ้น INTUCH ที่ปรับตัวลงมาเช้าวันนี้ (12 มิ.ย.66) ประเด็นเรื่อง ไอทีวีที่มีการแจ้งตลาดว่า ให้มีการสอบสวน กรณีคลิปรายงานการประชุม มีความจริงเท็จอย่างไร ที่เป็นประเด็นถ่วงในวันนี้ ส่วน GULF ที่ปรับตัวลงมาเช่นกัน เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ INTUCH จึงเป็นเซนทิเมนต์ที่ถ่วงกันเป็นลำดับไป

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์