เปิดโผ 8 อดีตบิ๊กสีกากี คนดัง ขึ้นแท่น ประธานบอร์ด หุ้นไทย 

เปิดโผ 8 อดีตบิ๊กสีกากี คนดัง ขึ้นแท่น ประธานบอร์ด หุ้นไทย 

เจาะลึกวงการสีกากี พบอดีตระดับบิ๊กเนมที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือ ประธานบอร์ด ในบริษัทที่จดทะเบียนตลาดหุ้นไทยด้วยกัน 8 ราย

ช่วงนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า วงการสีกากี กำลังถูกตรวจสอบบ้านตัวเองอย่างแข็งขัน หลังเกิดกระแสดราม่าขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อพบว่า มีตำรวจหญิงที่เคยประกวดเวทีนางสาวไทย จากยศ ส.ต.ต.หญิง ใช้เวลา 4 ปีติดยศ ร.ต.อ. จากการเข้า อบรมหลักสูตร กอส. 

แต่อย่างไรก็ตามเชื่อได้ว่า เหล่าบรรดาตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งที่ยังอยู่ในอายุราชการและเกษียณไปแล้ว ที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างสรรให้กับสังคมก็ยังมีอยู่อีกมากมาย 

ทั้งนี้ พบว่า หลายคนได้เข้าไปเป็นกรรมการหรือประธานกรรมการบริษทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

 

8 อดีตบิ๊กสีกากี ขึ้นแท่น ประธานบอร์ด หุ้นไทย

"กรุงเทพธุรกิจ" ได้สำรวจ เจาะลึกลงไปเฉพาะ บิ๊กสีกากีที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือ ประธานบอร์ด ณ ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 8 ราย ดังต่อไปนี้

1. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง หรือ บิ๊กอ๊อด

อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP บริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ ได้แก่

1) กลุ่มธุรกิจสถานีบริการแก๊สและน้ำมัน

2) กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน

3) กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค

 

“บิ๊กอ๊อด” เป็นนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 15 (ตท.15) ก่อนจะเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 31 (นรต.31) จบปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยปูนา จากอินเดีย จบปริญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 • หุ้น 7UP มาร์เก็ตแคป 2,828.69 ล้านบาท (7 มิ.ย.66)
 • กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ -35.70 ล้านบาท 
 • รายได้รวมไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 282.59 ล้านบาท 
 • P/E - เท่า
 • ราคาปิดที่ 0.55 บาท (8 มิ.ย.66)

เปิดโผ 8 อดีตบิ๊กสีกากี คนดัง ขึ้นแท่น ประธานบอร์ด หุ้นไทย 

2. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ หรือ บิ๊กเอก

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX ผลิตและรับจ้างผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า รวมถึงจำหน่าย/ให้เช่ารถบัสโดยสาร ซ่อมบำรุง จำหน่ายอะไหล่รถบัสโดยสาร และลงทุนในบริษัทย่อย

 

“บิ๊กเอก” สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2519 , ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนบ.รบ. รุ่น 7 , เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา จบหลักสูตร วตท. รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

 • หุ้น NEX มาร์เก็ตแคป 23,048.83 ล้านบาท (7 มิ.ย.66)
 • กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 152.09 ล้านบาท 
 • รายได้รวมไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 3,228.75 ล้านบาท 
 • P/E 54.46 เท่า
 • ราคาปิดที่ 11.80 บาท (8 มิ.ย.66)


3. พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี หรือ “บิ๊กฮ้อ”

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANB ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยประกอบด้วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน สื่อโฆษณาภาพนิ่งกลางแจ้ง สื่อโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้ง สื่อโฆษณาภายในสนามบิน สื่อโฆษณาภายในห้างสรรพสินค้า สื่อโฆษณาออนไลน์

“บิ๊กฮ้อ”  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ , ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าอบรมที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 377

 • หุ้น PLANB มาร์เก็ตแคป 37,444.32 ล้านบาท (7 มิ.ย.66)
 • กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 132.19 ล้านบาท 
 • รายได้รวมไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 1,752.44 ล้านบาท 
 • P/E 51.22 เท่า
 • ราคาปิดที่ 8.80 บาท (8 มิ.ย.66)


4. พล.ต.ต. ลัทธสัญญา เพียรสมภาร

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท รัฐประศาสน์ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เปลี่ยนชื่อมาจากบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) หรือ DNA เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังจากบริษัทมีข่าวฉาวโฉ่เกี่ยวกับการฉ้อโกงเงินบิตคอยน์ของนักธุรกิจต่างประเทศ และช่วงปลายปี 2565 กลายเป็นกระแสดังในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งเมื่อพบว่า มีการซื้อขายผิดปกติ

 • หุ้น MORE มาร์เก็ตแคป 1,291.81 ล้านบาท (7 มิ.ย.66)
 • กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ -0.32 ล้านบาท 
 • รายได้รวมไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 18.00 ล้านบาท 
 • P/E 117.53 เท่า
 • ราคาปิดที่ 0.18 บาท (8 มิ.ย.66)

 

5. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถี หรือ “บิ๊กเจตน์”

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) หรือ LIT ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • หุ้น LIT มาร์เก็ตแคป 651.11 ล้านบาท (7 มิ.ย.66)
 • กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ -23.60 ล้านบาท 
 • รายได้รวมไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 30.66 ล้านบาท 
 • P/E - เท่า
 • ราคาปิดที่ 1.48 บาท (8 มิ.ย.66)


6. พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี

อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ ทั้ง พล.ต.อ. วีรพงษ์ สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญมาแล้วมากมาย โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

 • หุ้นARIN  มาร์เก็ตแคป 2,136.00 ล้านบาท (7 มิ.ย.66)
 • กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ -11.60 ล้านบาท 
 • รายได้รวมไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 22.17 ล้านบาท 
 • P/E - เท่า
 • ราคาปิดที่ 3.60 บาท (8 มิ.ย.66)


7. พล.ต.ต. มงคล หรุ่นเริงใจ

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ META ประกอบธุรกิจ

1. โรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน

2. รับเหมาและติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

3. เหมืองและถ่านหิน

4. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการเงิน

พล.ต.ต. มงคล หรุ่นเริงใจ อดีตผู้บัญชาการ ประจำทำหน้าที่รอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

 • หุ้นMETA มาร์เก็ตแคป 472.23 ล้านบาท (7 มิ.ย.66)
 • กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ -19.83 ล้านบาท 
 • รายได้รวมไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 12.45 ล้านบาท 
 • P/E - เท่า
 • ราคาปิดที่ 0.22 บาท (8 มิ.ย.66)


8. พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม

อดีตจเรตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจร รวมถึง ท่าเทียบเรือ โรงพักสินค้า การขนถ่ายสินค้า ขนส่งทางถนน บริการเช่ารถเครน บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และบริการพิธีการศุลกากร 

 • หุ้นB มาร์เก็ตแคป 380.63 ล้านบาท (7 มิ.ย.66)
 • กำไรสุทธิไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 5.64 ล้านบาท 
 • รายได้รวมไตรมาส 1/66 อยู่ที่ 46.21 ล้านบาท 
 • P/E 34.78 เท่า
 • ราคาปิดที่ 0.11 บาท (8 มิ.ย.66)