‘ทริสเรทติ้ง’ หั่นอันดับเครดิตองค์กร ‘STARK’ สองรอบในวันเดียว สู่ ‘D’

‘ทริสเรทติ้ง’ หั่นอันดับเครดิตองค์กร ‘STARK’ สองรอบในวันเดียว สู่ ‘D’

“ทริสเรทติ้ง” ลดอันดับเครดิตองค์กร “สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น” เป็น “D” เหตุผิดนัดจ่ายหนี้หุ้นกู้ และเป็นการปรับลดเรทติ้งครั้งที่ 2 ภายในวันเดียว เหตุบริษัทผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

ทริสเรทติ้ง ปรับลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ลงสู่ระดับ “D” เนื่องจากบริษัทผิดนัดชำระดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้หมายเลข STARK239A และ STARK249A ทั้งนี้ตามประกาศของนายทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ได้แจ้งว่าบริษัทได้ตัดสินใจระงับการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งมีกำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 

ทั้งนี้ การปรับลดเครดิตองค์กร STARK ถือเป็นครั้งที่ 2 หลังจากช่วงเช้าวันนี้ (2 มิ.ย.) ทริสฯ ปรับลดเครดิต STARK มาที่ C จาก BB- มองยากชำระหนี้

อย่างไรก็ตาม การปรับลดอันดับเครดิตดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ STARK239A และ STARK249A นั้น ได้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 ได้ตามกำหนด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ยังมีมติเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน

ในมุมมองของเรา การเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ ถึงกำหนดชำระโดยทันที มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) และอาจนำไปสู่การที่เจ้าหนี้อื่น ๆ จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้ทั้งหมดในลักษณะเดียวกัน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเป็นไปได้ยากที่บริษัทจะสามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป