IRPC ขาย 'หุ้นกู้ - หุ้นกู้ดิจิทัล'เกลี้ยง 1.2 หมื่นล้าน

IRPC ขาย 'หุ้นกู้ - หุ้นกู้ดิจิทัล'เกลี้ยง  1.2 หมื่นล้าน

IRPC ปิดขาย "หุ้นกู้ - หุ้นกู้ดิจิทัล" มูลค่ารวม 1.2 หมื่นล้าน เกลี้ยง เหตุนักลงทุนตอบรับเป็นอย่างดี สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท

นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า หุ้นกู้ IRPC ที่เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26 และ 29 - 30 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับ จากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ทำให้ออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้สะท้อนถึงความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท จากทั้งผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสหกรณ์ และผู้ลงทุนทั่วไป เป็นการเสริมความแข็งแกร่ง สร้างความสมดุลของการบริหารจัดการเงินทุน และต้นทุนทางการเงินอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตต่อไป 

ทั้งนี้ IRPC ได้เสนอขายหุ้นกู้ 4 ชุด และหุ้นกู้ดิจิทัล 4 ชุด ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประกอบด้วย หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี หุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุน เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอและมีความมั่นคง 

"IRPC ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่าน ที่ไว้วางใจ และให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ IRPC ทำให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท"

โดยหุ้นกู้ IRPC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A-(tha) จาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกยํ้าถึงความแข็งแกร่งของสถานะการเงิน และธุรกิจของบริษัท ความได้เปรียบในการแข่งขัน และการเป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทที่สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุ และพลังงาน มุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งให้ธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามันและธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร

พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจใหม่ ที่ยังคงคำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม และขอขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 9 แห่ง ในฐานะผู้จัดการ การจัดจำหน่าย หุ้นกู้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์