TOA แจ้ง “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ยื่นหนังสือลาออกจากทุกตำแหน่ง

TOA แจ้ง “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ยื่นหนังสือลาออกจากทุกตำแหน่ง

TOA รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ หลัง “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง "กรรมการและกรรมการบริหาร" เนื่องจากมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยมีผลตั้งแต่ 29 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า “นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ได้มีหนังสือแจ้ง “ลาออก” จากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร เนื่องจากมีภารกิจที่เพิ่มขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

TOA แจ้ง “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ” ยื่นหนังสือลาออกจากทุกตำแหน่ง

ขณะที่ นายวนรัชต์ ยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และกรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 โดยมีหุ้นทั้งหมด 3,196 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 26.85%

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์