ช ทวี’ (CHO) หวังเลี่ยงเหตุ ‘หุ้นกู้ผิดนัดชำระ’ เตรียมจัดประชุม 15 มิ.ย.นี้

ช ทวี’ (CHO) หวังเลี่ยงเหตุ ‘หุ้นกู้ผิดนัดชำระ’ เตรียมจัดประชุม 15 มิ.ย.นี้

ช ทวี” หรือ CHO เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 15 มิ.ย.นี้ หวังพิจารณาเงื่อนไขชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยใหม่ พร้อมขอผ่อนผันไม่ให้เป็นเหตุผิดนัดชำระหนี้ หลัง บล.โกลเบล็ก มีหนังสือขอเรียกชำระคืนหนี้หุ้นกู้รุ่น CHO212A โดยทันที มูลค่ากว่า 416 ล้าน

หลังจากที่ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ช็อกตลาดด้วยการประกาศยอมรับว่า “ไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย” สำหรับหุ้นกู้ CHO212A  ซึ่งได้ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2566 จำนวน 34.99 ล้านบาท ได้สำเร็จ เนื่องจากติดปัญหาด้านสภาพคล่อง และกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ

ล่าสุดวานนี้(26พ.ค.) นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ช ทวี หรือ CHO แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ บริษัทหลักทรัพย์(บล.) โกลเบล็ก จำกัด ได้มีหนังสือมายังบริษัท โดยเรียกให้หุ้นกู้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยทันที(Call Default) ซึ่งมีจำนวนเงินและดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 416.7 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระในอัตรา 9.75% นับจากวันที่ 22 พ.ค.2566 จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จ ช ทวี’ (CHO) หวังเลี่ยงเหตุ ‘หุ้นกู้ผิดนัดชำระ’ เตรียมจัดประชุม 15 มิ.ย.นี้

 

จากกรณีดังกล่าว บริษัทจึงได้แจ้งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ CHO212A ในวันที่ 15 มิ.ย.2566 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติพพิจารณาเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นใหม่ และการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ยในครั้งนี้ไม่ถือเป็นเหตุผิดตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งรวมถึงผลของกำหนด Call Default หากได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ CHO212A เพื่อบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการชำระเงินใหม่ที่วางไว้ ซึ่งบริษัทจะแจ้งผลมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบหลังการประชุมต่อไป

 

ทั้งนี้ “หุ้นกู้    ทวี” ซึ่งออกครั้งที่ 1/2562 หรือ  “CHO212A” ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2562 ครบกำหนดไถ่ถอน 22 พ.ย.2566 จำนวนเสนอขาย 545,300 หน่วย หรือ 545,300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 7.75% มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 408,975,000 บาท ผู้ถือหุ้นกู้ 408 ราย โดยมี บล.โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้แทนถือหุ้นกู้

สำหรับ ช ทวี (CHO) ทำธุรกิจ ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถัง ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล เรือรบหลวง เป็นต้น

ผลดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ขาดทุนต่อเนื่อง โดยล่าสุดผลดำเนินงานงวดไตรมาสแรกปี 2566 ขาดทุนสุทธิจำนวน 125 ล้านบาท

ปี 2565  ขาดทุนสุทธิ  642.78 ล้านบาท

ปี 2564  ขาดทุนสุทธิ 475.32 ล้านบาท

ปี 2563  ขาดทุนสุทธิ 238.74 ล้านบาท