ACE ชนะประมูลโรงไฟฟ้าโซลาร์ 18 โครงการ กำลังผลิตรวม 112.73 เมกะวัตต์

ACE ชนะประมูลโรงไฟฟ้าโซลาร์ 18 โครงการ  กำลังผลิตรวม 112.73 เมกะวัตต์

   ACE ชนะประมูลโรงไฟฟ้าโซลาร์แบบติดตั้งบนพื้นดิน รวม 18 โครงการ เผยจ่อเข้าร่วมการประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนอีกหลายโครงการ ตามที่ภาครัฐ จะทยอยเปิดให้มีการประมูลอย่างต่อเนื่อง

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 - 2573 เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2566 นั้น

โดยบริษัทย่อยที่ ACE ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 จํานวน 14 บริษัท ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสําหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน จํานวน 18 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตเสนอขาย (PPA) รวม 112.73 เมกะวัตต์

สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการศึกษาเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าที่เป็นคู่สัญญา และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 14 วัน นับจาก กกพ. ประกาศผลการคัดเลือก จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อกําหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ภายในช่วงปี พ.ศ. 2567 – 2570 ตามรายละเอียดที่กำหนดของแต่ละโครงการต่อไป

“การได้รับคัดเลือกประมูลในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรอบนี้ เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของบริษัท ที่ย้ำให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ และศักยภาพด้านการเป็นผู้นำพลังงานสะอาดในทุกประเภท ซึ่งช่วยเสริมให้เป้าหมายการเพิ่มกำลังผลิตมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์คืบหน้ามากยิ่งขึ้น"

โดยปัจจุบัน ACE ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ที่จะเข้าร่วมประมูลอีกเป็นจำนวนมากซึ่งอยู่ระหว่างรอการเปิดประมูลจากภาครัฐ

ขณะที่การประมูลโครงการพลังงานหมุนเวียน สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ระยะที่สอง จำนวน 3,668.5 เมกะวัตต์ ที่ภาครัฐเตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตก็มีความสนใจ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลด้วย ซึ่งหากแต่ละโครงการมีความคืบหน้าใดเพิ่มเติม บริษัทจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์