เปิดพอร์ต 8 อภิมหาเศรษฐีหุ้น ‘ลูกพระเกี้ยว’ จบรั้วจุฬาฯ รวยระดับแสนล้าน

เปิดพอร์ต 8 อภิมหาเศรษฐีหุ้น ‘ลูกพระเกี้ยว’ จบรั้วจุฬาฯ รวยระดับแสนล้าน

ครบรอบ 106 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันมีศิษย์เก่า ที่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นระดับผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายราย พบสารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้ก่อตั้ง GULF จบวิศวt รวยระดับแสนล้านบาท

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอายุ 106 ปี ไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันมีบุคคลสำคัญทั้งในด้านวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ข้าราชการ รวมถึงนักธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทยที่จบจากสถาบันแห่งนี้ด้วย 

ทั้งนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” ได้สำรวจบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นระดับผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่จบจากสถาบันแห่งนี้หลายราย แต่ได้ทำการคัดบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมีด้วยกัน 8 ราย (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566)

 

เปิดพอร์ต 8 อภิมหาเศรษฐีหุ้น ‘ลูกพระเกี้ยว’ จบรั้วจุฬาฯ รวยระดับแสนล้าน

1.นายสารัชถ์ รัตนาวะดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF (ผู้ก่อตั้ง) เป็นผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าของเอกชนรายใหญ่ที่สุดของไทย ปัจจุบันอายุ 58 ปี 

หลังจากเรียนจบจาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และมื่อศึกษาจบได้ก่อตั้ง บริษัท กัลฟ์ อิเล็คตริก จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2537 และนำบริษัท เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2560

ปัจจุบัน สารัชถ์ ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 2 หลักทรัพย์ รวมมูลค่า 222,320.36 ล้านบาท 

 • GULF ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 4,185,088,097 หุ้น หรือ 35.67% ราคาปิดที่ 53.00 บาท รวมมูลค่า 221,809.66 ล้านบาท  
 • ITC ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 จำนวน 20,027,100 หุ้น หรือ 0.67% ราคาปิดที่ 25.50 บาท รวมมูลค่า 510.69 ล้านบาท 

 

2.นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA (ผู้ก่อตั้ง) หลังจากที่เรียนจบจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ได้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นประมาณ พ.ศ. 2532 ศึกษาด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก นอกจากนั้นยังได้รับวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปัจจุบันนายสมโภชน์ ได้ปรับโครงสร้างเดิมถือหุ้นในนาม “บุคคลธรรมดา” แต่ล่าสุดเข้าแจ้ง ก.ล.ต.ปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน EA จากเป็นการถือครองในรูปแบบนิติบุคคล ถือลำดับที่ 1 ในนามบริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด จำนวน 936,230,000 หุ้น หรือ  25.10% ราคาปิด 74.75 บาท รวมมูลค่า 69,983.19 ล้านบาท  

 

3.นายอนันต์ อัศวโภคิน จบปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 11 , ปริญญาโท M.S. Industrial Engineering, สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นอดีตประธานและกรรมการผู้จัดการ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ หรือ LH (ผู้ก่อตั้ง)

ปัจจุบัน อนันต์ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 หลักทรัพย์ คือ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH

ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 2,860,000,047 หุ้น หรือ 23.93% ราคาปิดที่ 9.80 บาท รวมมูลค่า 28,028.00 ล้านบาท 4.นางดาวนภา เพชรอำไพ จบปริญญาตรีจากพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท OKLAHOMA CITY UNIVERSITY, USA. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC (ผู้ก่อตั้ง) 

ปัจจุบัน ดาวนภา ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 หลักทรัพย์ คือ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 720,000,000 หุ้น หรือ 33.96% ราคาปิดที่ 34.25 บาท รวมมูลค่า 24,660.00 ล้านบาท5.นายประทีป ตั้งมติธรรม ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อด้วยM.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign USA ขณะเดียวกันยังได้รับวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้ก่อตั้ง  บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เรียนจบ

ปัจจุบันปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  7 หลักทรัพย์ รวมมูลค่า 14,924.54 ล้านบาท 

 • BLAND ถือลำดับ 7 จำนวน 288,293,900 หุ้น หรือ 1.66% ราคาปิด 0.97 บาท รวมมูลค่า 279.64 ล้านบาท 
 • BR ถือลำดับ 4 จำนวน 35,190,800 หุ้น หรือ 3.85% ราคาปิด 3.12 บาท รวมมูลค่า 109.79 ล้านบาท
 • MK ถือลำดับ 2 จำนวน 138,360,382 หุ้น หรือ 12.68% ราคาปิด 2.94 บาท รวมมูลค่า 406.77 ล้านบาท
 • RATCH ถือลำดับ 8 จำนวน 20,468,850 หุ้น หรือ 0.94% ราคาปิด 38.50 บาท รวมมูลค่า 788.05 ล้านบาท
 • SPALI ถือลำดับ 1 จำนวน 561,975,455 หุ้น หรือ 28.77% ราคาปิด 22.40 บาท รวมมูลค่า  12,588.25 ล้านบาท
 • TPIPL ถือลำดับ 10 จำนวน 252,731,700 หุ้น หรือ 1.33% ราคาปิด 1.58 บาท รวมมูลค่า 399.31 ล้านบาท
 • TPIPP ถือลำดับ 2 จำนวน 104,351,400 หุ้น หรือ 1.24% ราคาปิด 3.38 บาท รวมมูลค่า 352.70 ล้านบาท

 

6.นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ จบการศีกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาการโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 หลักทรัพย์ คือ PSH ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 1,318,190,000 หุ้น หรือ 60.23% ราคาปิดที่ 12.50 บาท รวมมูลค่า 16,477.37 ล้านบาท

 

7.นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เรียนจบปริญญาตรี บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็น กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA , กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , กรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ กรรมการ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ทั้งนี้ วนรัชต์ เป็นลูกชายคนโตของ ทายาทเจ้าสัว ประจักษ์ - นางละออ ตั้งคารวคุณ เจ้าของสี TOA ในจำนวนพี่น้อง 4 คน 

ปัจจุบัน วนรัชต์ ปรากฎรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 4 หลักทรัพย์ รวมมูลค่า 6,326.67 ล้านบาท

 • STARK ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 3,196,750,000 หุ้น หรือ 26.85% (ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP)
 • TOA ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 จำนวน 182,600,000 หุ้น หรือ 9.00% ราคาปิดที่ 31.50 บาท รวมมูลค่า 5,751.90 ล้านบาท 
 • NINE ถือหุ้นใหญ่อันดับ 5 จำนวน 65,000,000 หุ้น หรือ 4.09% ราคาปิดที่ 5.45 บาท รวมมูลค่า 354.25 ล้านบาท  
 • RABBIT-P ถือหุ้นใหญ่อันดับ 9 จำนวน 237,120,000 หุ้น หรือ 0.90% ราคาปิดที่ 0.93 บาท รวมมูลค่า 220.52 ล้านบาท 


8.นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ M (ผู้ก่อตั้ง) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านสุกี้เอ็มเคและร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ 

ปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 หลักทรัพย์ คือ M ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 จำนวน 123,059,333  หุ้น หรือ 13.36% ราคาปิดที่ 51.00  บาท รวมมูลค่า 6,276.02 ล้านบาท

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีศิษย์เก่าที่เก่ง ๆ อย่างหลายรายที่จบจากสถาบันแห่งนี้ และเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร และดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวมถึงเจ้าของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA สมโภชน์ ที่จบวิศวกรรม ที่จุฬา เช่นเดียวกัน ซึ่งแต่เดิมถือหุ้นในนาม “บุคคลธรรมดา” แต่ล่าสุดเข้าแจ้ง ก.ล.ต.ปรับโครงสร้างการถือหุ้นใน EA จากในรูปแบบบุคคลธรรมดาเป็นการถือครองในรูปแบบนิติบุคคล ขณะที่น.พ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จบระดับปริญญาตรีด้าน โสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก) จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นกัน