'ม.ล.ชโยทิต กฤดากร' ลาออก จากกรรมการ PTT เหตุ เข้าร่วมทีมเศรษฐกิจพรรค รทสช.

'ม.ล.ชโยทิต กฤดากร' ลาออก จากกรรมการ PTT เหตุ เข้าร่วมทีมเศรษฐกิจพรรค รทสช.

"ม.ล.ชโยทิต กฤดากร" ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการของ PTT มีผลตั้งแต่ 22 มี.ค.66 ก่อนประกาศร่วมทีมเศรษฐกิจของพรรค รทสช. เปิดตัวทีมเศรษฐกิจ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า  ม.ล.ชโยทิต กฤดากร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้แจ้งลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2566 เป็นต้นไป


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 มี.ค.2566  พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) เปิดตัว ทีมเศรษฐกิจ  ซึ่งม.ล.ชโยทิต กฤดากร เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรค
 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์