ไชน่า โมบายล์ ขายหุ้น TRUE ให้กับ LONG PROSPER GROUP LIMITED กว่า 906.56 ล้านหุ้น

ไชน่า โมบายล์  ขายหุ้น TRUE ให้กับ LONG PROSPER GROUP LIMITED กว่า 906.56 ล้านหุ้น

CHINA MOBILE ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 ขายหุ้น TRUE ให้กับ LONG PROSPER GROUP LIMITED กว่า 906.56 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.6237%

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่ เอกสารแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ

โดยพบว่าเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 66 CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS ได้ขายหุ้น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE ออกไปจากพอร์ตจำนวน 906.56 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.6237%

ไชน่า โมบายล์  ขายหุ้น TRUE ให้กับ LONG PROSPER GROUP LIMITED กว่า 906.56 ล้านหุ้น

 

ซึ่งเป็นการขายให้กับ LONG PROSPER GROUP LIMITED ทำให้เหลือสัดส่วนในการถือหุ้น TRUE อยู่ที่จำนวน 2,698.33 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 7.8094%

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของ TRUE ล่าสุด ณ วันที่ 1 มี.ค. 2566

1.TELENOR ASIA PTE LTD ถือหุ้นสัดส่วน 19.64%

2.บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 11.69%

3.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 9.81%

4.CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ถือหุ้นสัดส่วน 7.81%

5.CITRINE VENTURE SG PTE. LTD ถือหุ้นสัดส่วน 5.36%

6.บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 3.41%

7.UBS AG, HONG KONG BRANCH ถือหุ้นสัดส่วน 3.19%

8.CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ถือหุ้นสัดส่วน 2.62%

9.บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 2.39%

10.CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH ถือหุ้นสัดส่วน 2.19%