NEWS ฟ้อง อสมท ขอให้คืนหนังสือค้ำประกัน L/G 7.7 ล้าน หลังทวงคืนหลายครั้ง

NEWS ฟ้อง อสมท ขอให้คืนหนังสือค้ำประกัน L/G 7.7 ล้าน  หลังทวงคืนหลายครั้ง

NEWS ยื่นฟ้อง 'อสมท' ขอให้คืนหนังสือค้ำประกัน L/G 7.7 ล้านเศษ หลังทวงคืนมาหลายครั้ง แต่ไม่มีความคืบหน้า แจงหากไม่ดำเนินการจำเป็นต้องดำเนินตามขั้นตอนกฎหมาย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ  NEWS   ครั้งที่ 1/2566 ที่มี นายบากบั่น บุญเลิศ เป็นประธาน มีมติอนุมัติให้ฝ่ายบริหารดำเนินการยื่นฟ้อง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ อสมท  หลังจาก 'อสมท' ดึงเวลามาร่วม 5 ปี

โดยไม่ยอมคืนหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee - L/G) จากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 เป็นเงินจํานวน 7,704,000 บาท  โดยอ้างว่า ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ทั้งนี้ บริษัท NEWS ได้ขอให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกัน L/G ไปวางกับ อสมท ตามสัญญาบริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล ซึ่งทาง บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด หรือ SPTV บริษัทย่อยในเครือ NEWS นำไปวางค้ำประกันในการใช้โครงข่ายของ อสมท เพื่อออกอากาศของสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ที่ได้ประมูลมา แต่ปัจจุบันบริษัท NEWS ได้คืนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ดิจิทัล แก่เจ้าของคลื่นความถี่ไปแล้ว

นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น SPTV มิได้นิ่งนอนใจ โดยบริษัท ดำเนินการขอรับคืนหลักประกันเป็นเงินจำนวนกว่า 7,704,000 บาทมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนส.ค. พ.ศ.2562 เป็นต้นมา

 หลังขอยกเลิกสัญญาให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล และชำระค่าบริการครบถ้วน ตามประกาศของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2562 คําสั่งที่ 4/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในข้อที่ 10 กําหนดว่า

"ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายใดประสงค์จะคืนใบอนุญาตที่ได้รับตามประกาศให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังสํานักงาน กสทช. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ" หากแต่ทาง 'อสมท' กลับเพิกเฉยต่อการส่งคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าว แม้ว่า SPTV จะไม่มีภาระผูกพันใดๆ ต่อคู่กรณีแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2564 ทางทนายความของ SPTV ได้ส่งหนังสือเพื่อทวงถามต้นฉบับหนังสือค้ำประกัน ตามสัญญาที่ 2190/2564 อีกครั้ง ดังนั้น SPTV ในฐานะบริษัทย่อยภายใต้การบริหารงานของ NEWS ซึ่งบริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออก และเรียกชำระแล้วทั้งหมด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายกับ อสมท เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม โดยจะมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายเป็นตัวแทนในการดำเนินการต่อไป

บริษัทจะดำเนินการเรียกร้องขอคืนหลักประกันสัญญาให้บริการโครงข่าวโทรทัศน์ดิจิทัลหลักดังกล่าวมีมูลค่า 7.7 ล้านบาท และค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีแทนโจทก์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์และทวงคืนค่าเสียโอกาสจากการนำเงินทุนของบริษัทไปใช้ในการดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์