"ศิริศักดิ์" ผู้ถือหุ้น MORE ถูก"บล.แซดคอม"บังคับขายหุ้นเกลี้ยงพอร์ต 10.35%

"ศิริศักดิ์" ผู้ถือหุ้น MORE ถูก"บล.แซดคอม"บังคับขายหุ้นเกลี้ยงพอร์ต 10.35%

"ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล" ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 MORE ถูก บล. จีเอ็มโอ - แซดคอม บังคับขายหุ้นทั้งหมดที่ถือ 742.86 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.35% เกลี้ยงพอร์ต

จากรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุ นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)หรือ MORE ได้ขายหุ้น MOREเมื่อวันที่  3 ม.ค.2566

ทั้งนี้เป็นการซื้อขายกันโดยตรง เนื่องจาก ถูกบังคับขายหลักทรัพย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)จีเอ็มโอ-แซดคอม(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่คือ 742.86 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10.35%  ทำให้ภายหลังการขายครั้งนี้ นายศิริศักดิ์ จะไม่เหลือถือหุ้น MORE อีก 

 

อย่างไรก็ตามบริษัทหลักทรัพย์(บล.) จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด ที่กล้าเข้าไปซื้อหุ้นบิ๊กล็อตของ MORE จำนวน  948 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 13.21% ในราคาหุ้นละ 0.38 บาท จากผู้ที่ขายหุ้นให้จำนวน 4 ราย ได้แก่  นายอภิมุข บำรุงวงศ์ หรือ ‘ปิงปอง’ , นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล , นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา และ นายวสันต์ จาวลา โดยซื้อในราคาหุ้นละ 0.38 บาท

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์