ตลท. ชี้ หุ้นIPO จ่อเทรดในSET-mai ปี66 กว่า 40 บริษัท- มาร์เก็ตแคปเกิน 4.9 แสนล.

ตลท. ชี้ หุ้นIPO จ่อเทรดในSET-mai ปี66 กว่า 40 บริษัท- มาร์เก็ตแคปเกิน 4.9 แสนล.

"ตลท-mai"  มั่นใจปี 66 หุ้นIPOจ่อเข้าเทรดสูงกว่าปีก่อนที่มี 40 บริษัท-มาร์เก็ตแคป4.94 แสนล้าน "แมนพงศ์"  ชี้ บริษัทเร่งเข้าระดมทุนก่อนเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่มีผลบังคับใช้ต้นปี67  "ผู้จัดการตลาดเอ็มเอไอ" เผย มีบริษัทสนใจเข้าเทรดมากกว่าปีก่อนถึง 2 เท่า  

ในปี2565มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)มีจำนวน 40 บริษัท (เฉพาะหุ้น)แบ่งเป็นเข้าS ET22 บริษัท   และตลาดหลักทรัพย์เอ็มไอไอ(mai) จำนวน 18 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์(มาร์เก็ตแคป) ณ ราคาไอพีโอ อยู่ที่ 494,138.29 ล้านบาท  สำหรับในปี2566ตลาดหลักทรัพย์ฯคาดว่าจะมีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนมากกว่าปี2565 ทั้งในด้านของจำนวน และมาร์เก็ตแคป
 
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)เปิดเผยว่า ในปีนี้คาดว่าจะมีบริษัทเข้าเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO)และเข้าจดทะเบียนในSET และmai มีจำนวนมากกว่าปีก่อน และมีมาร์เก็ตแคปมากกว่าปีก่อนเช่นกัน 

ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.)ได้ปรับเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่เรื่องมาตรฐานทางบัญชีที่กำหนดให้บริษัทยื่นทำงบการเงินย้อนหลังในรูปบบกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities: PAE) เป็น 3ปีย้อนหลัง จากเดิมที่ 1ปี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้นปี2567 จึงทำให้บริษัทต่างๆที่จัดทำงบการเงินPAE ไม่ถึง3 ปี  ก็ต้องเร่งเข้าการระดมทุนในปีนี้

สำหรับปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ระหว่างการยื่นไฟลิ่งกับก.ล.ต.ในการเข้าจดทะเบียนในSET รวม 14 บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติ(Approved)ในการเสนอขายหุ้นแล้วจำนวน 7 บริษัท  ส่วนอีก7 บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาของก.ล.ต.

 "ปีนี้ยังมีบริษัทขนาดใหญ่ประมาณ 2-3 บริษัทเข้าเสนอขายไอพีโอต่อเนื่อง" 

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์mai กล่าวว่า ในปีนี้มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในmaiมากกว่าปีก่อน  ละมีมาร์เก็ตแคปเกิน 20,000 ล้านบาท เพราะเรื่องของเกณฑ์รับหลักทรัพย์ใหม่ PAE  และบริษัทต้องการเข้ามาระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ

โดปัจจุบันมีบริษัทที่ได้ยื่นไฟลิ่งแล้ว รวม 15 บริษัท  แบ่งเป็น Approved แล้ว 3 บริษัท และอยู่ระหว่างการเปิดจองซื้ออีก  1 บริษัท และเตรียมขายในเดือนม.ค. โดยคาดว่าไตรมาส1ปีนี้ จะมีไอพีโอเข้าเทรดในmai 2 บริษัท 

 "ขณะนี้มีบริษัทที่สนใจเข้าจดทะเบียนในmai มีเข้ามาสอบถาม คิดเป็น 2 เท่าจากนี้ แต่จะเข้าได้เท่าไรนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัท ทำให้ปีนี้คาดว่าจะมีบริษัทเข้าจดทะเบียนมากกว่าปีก่อนที่มี 18 บริษัท ซึ่งปัจจุบันมีในมือที่ได้ยื่นไฟลิ่งแล้วรวม15 บริษัท"