บมจ.กัลฟ์ มั่นใจซื้อไทยคม หวังต่อยอดธุรกิจดาวเทียม ขนส่งทางน้ำ และ อากาศ

บมจ.กัลฟ์ มั่นใจซื้อไทยคม หวังต่อยอดธุรกิจดาวเทียม ขนส่งทางน้ำ และ อากาศ

กัลฟ์เปิดโต๊ะรับซื้อหุ้นไทยคมวันแรก เผยเหตุผลการตัดสินใจเหมาะสม หวังต่อยอดสู่ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องขนส่งทางน้ำ และ อากาศ

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  หรือ GULF  เปิดเผยว่า  การตัดสินใจลงทุนใน บมจ. ไทยคม หรือ THCOM นั้นมีความเหมาะสมกับกลุ่ม GULF ในหลายมิติ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การเติบโต และเพิ่มศักยภาพการต่อยอดไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจได้หลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง
 
อีกทั้งเป็นบริษัทไทยที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายประเทศ ไม่ได้อิงรายได้จากภายในประเทศเพียงอย่างเดียวและมีโอกาสในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ New Space ที่มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต อาทิ ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียมผสมผสานกับ AI Machine Learning และ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องขนส่งทางน้ำ และ อากาศ เป็นต้น
 
ทั้งนี้การปรับโครงสร้างของ GULF ต่อยอดไปยังธุรกิจ New Space สะท้อนให้เห็นแล้วว่า GULF พร้อมลุยคว้าวงโคจรดาวเทียม หลังส่งบริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จำกัด ในเครือ GULF ยื่นแสดงความจำนง ประมูลวงโคจรดาวเทียม จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  หรือ กสทช. เป็นหนึ่งใน 3 รายที่จะโดดร่วมชิงวงโคจร

โดยในวันที่ 9 มกราคม 2566 ประกาศรับรองผลคุณสมบัติและหากมีผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูลมากกว่า 1 ราย โดยไม่มีผู้ใดยื่นอุทธรณ์ สำนักงาน กสทช. จะทำการ Mock Auction ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 และทำการประมูลสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะชุด ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

อย่างไรก็ตาม วันนี้ (6 ม.ค.2566) ถือเป็นวันแรกที่บริษัท กัลฟ์ เวนเซอร์ส จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์  ถือหุ้น 100% ทำคำเสนอซื้อหุ้นใน บมจ.ไทยคม  หรือ THCOM จาก บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์  หรือ INTUCH อีกจำนวน 58.87% เป็นจำนวนทั้งสิ้น 645,231,020 หุ้น ในราคา 9.921 บาทต่อหุ้น โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 6,400.69 ล้านบาท โดยการซื้อหุ้นดังกล่าวจะสิ้นสุดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันชำระราคาหลักทรัพย์
 
ซึ่งก่อนหน้านี้ GULF ได้ดำเนินการซื้อขายหุ้นสามัญ THCOM จำนวนทั้งสิ้น 450,870,934 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 41.13% ของหุ้นที่ออกและจำหน่าย จำนวนเงินรวมประมาณ 4,472.64 ล้านบาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 9.92 บาท  

ดังนั้น หาก GULF ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มได้อีกเท่ากับว่าบริษัทย่อยของ GULF เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 100% คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น  10,873 ล้านบาท จากเดิมที่ THCOM เป็นแค่หลาน จะแปรเปลี่ยนเป็นลูกภายใต้ชายคา GULF เพื่อนำวงโคจรดาวเทียมต่อยอดธุรกิจอาณาจักรพลังงานเต็มรูปแบบ