เจาะพอร์ต ‘6 เศรษฐี’ ราชินีหุ้นไทย รวยกว่าหมื่นล้าน

เจาะพอร์ต ‘6 เศรษฐี’ ราชินีหุ้นไทย รวยกว่าหมื่นล้าน

สตรีแถวหน้าเมืองไทย มีพอร์ตหุ้นมั่งคั่งหลายหมื่นล้านหมอปุย รวยสุด 34,228.04 ล้าน รองลงมาดาวนภา เพชรอำไพ รวย 27,540 ล้าน ขณะที่ ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ รวย 20,055 ล้าน จรีพร จารุกรสกุล รวย 13,593.48 ล้าน ธิดา แก้วบุตตา 13,125.98 ล้าน และแพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง 5,351.05 ล้าน

นักลงทุนรายใหญ่ที่มีพอร์ตระดับ พันล้าน หมื่นล้านในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่มันจะเป็น ‘ผู้ชาย’ แต่ยังมี ‘ผู้หญิง’ ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือลูกหลานของนักธุรกิจที่ถือหุ้นในระดับหมื่นล้าน พันล้าน ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างของสาธารณะ

‘กรุงเทพธุรกิจ’ ได้ทำการสำรวจ สตรีแถวหน้าเมืองไทย มีพอร์ตหุ้นความมั่งคั่งหลายหมื่นล้านบาทจำนวน 6 ราย ดังต่อไปนี้

 (ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565)

 

เจาะพอร์ต ‘6 เศรษฐี’ ราชินีหุ้นไทย รวยกว่าหมื่นล้าน

1.พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ “หมอปุย” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS ลูกสาว คนที่ 4 ผู้สานต่ออาณาจักรของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

ปัจจุบันพบถือหุ้น 3 หลักทรัพย์ คือ

  •  บมจ.การบินกรุงเทพ หรือ BA ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มี.ค. 2565 ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 136,300,000 หุ้น หรือ 6.49% ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปิดที่ 13.50 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 1,840.05 ล้านบาท
  • บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 ก.ย. 2565 ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 4 จำนวน 807,377,610 หุ้น หรือ 5.08% ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปิดที่ 29.25 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 23,615.79 ล้านบาท
  • บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ ONEE ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 ส.ค. 2565 ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 953,500,000 หุ้น หรือ 40.04% ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565  ปิดที่ 9.20 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 8,772.20 ล้านบาท

 รวมพอร์ตการลงทุนทั้ง 3 หลักทรัพย์ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 34,228.04 ล้านบาท

 

2.นางดาวนภา เพชรอำไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC

ปัจจุบันพบถือหุ้น 1 หลักทรัพย์ คือ

  • บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เม.ย. 2565 ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 720,000,000 หุ้น หรือ 33.96% ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปิดที่ 38.25 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 27,540 ล้านบาท

3.นางสาวณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ หรือคุณใหญ่ ประธานกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG 1 ในผู้ก่อตั้งคาราบาวกรุ๊ป ร่วมกับเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)

ปัจจุบันพบถือหุ้น 1 หลักทรัพย์ คือ

  • บมจ.คาราบาวกรุ๊ป หรือ CBG ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 ส.ค. 2565 ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 2 จำนวน 210,000,000 หุ้น หรือ 21.00% ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปิดที่ 95.50 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 20,055 ล้านบาท

4.นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA

ปัจจุบันพบถือหุ้น 2 หลักทรัพย์ คือ

  • บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 พ.ค. 2565 ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 3,481,188,569 หุ้น หรือ 23.29% ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปิดที่ 3.82 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 13,298.14 ล้านบาท
  • บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ หรือ WHAUP ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พ.ค. 2565 ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 3 จำนวน 73,836,600 หุ้น หรือ 1.93% ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปิดที่ 4.00 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 295.34 ล้านบาท

รวมพอร์ตการลงทุนทั้ง 2 หลักทรัพย์ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,593.48 ล้านบาท 

5.นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD

ปัจจุบันพบถือหุ้น 2 หลักทรัพย์ คือ

  • บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ SAWAD ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 284,763,746 หุ้น หรือ 20.74% ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปิดที่ 46.00 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 13,099.13 ล้านบาท
  • บมจ. สแกน อินเตอร์ หรือ SCN ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 6 จำนวน 11,989,800 หุ้น หรือ 1.00% ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ปิดที่ 2.24 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 26.85 ล้านบาท

รวมพอร์ตการลงทุนทั้ง 2 หลักทรัพย์ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,125.98 ล้านบาท

6. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หรือ อุ๊งอิ๊ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหาร กลุ่มธุรกิจโรงแรม บริษัทเรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด และกรรมการบริษัทธุรกิจในเครืออีกหลายธุรกิจ เช่น โรงแรมโรสวูด กรุงเทพฯ และโรงแรม เทมส์ วัลลีย์ เขาใหญ่ สนามกอล์ฟอัลไพน์ โรงแรมเอสซี ปาร์ค และอาสามาเป็นหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย

ปัจจุบันพบถือหุ้น 1 หลักทรัพย์ คือ

  • บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ SC ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ถือหุ้นใหญ่ลำดับ 1 จำนวน 1,216,149,870 หุ้น หรือ 28.82% ราคา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565  ปิดที่ 4.40 บาทต่อหุ้น รวมมีมูลค่า 5,351.05 ล้านบาท