กลุ่มซีพี โยนบิ๊กล๊อตหุ้น MAKRO ให้ ‘เครดิต สวิส’ รวม 160 ล้านหุ้น

กลุ่มซีพี โยนบิ๊กล๊อตหุ้น MAKRO ให้ ‘เครดิต สวิส’ รวม 160 ล้านหุ้น

“เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง” แจ้งขายหุ้น “แม็คโคร” ให้ Credit Suisse AG รวม 1.7 พันล้านหุ้น หรือ 16.18% ขณะที่ทั้งกลุ่มซีพี ยังเหลือหุ้นถืออยู่ราว 84.9% 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ว่า เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้ขายหุ้น บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO ให้กับ บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ คือ Credit Suisse AG, Singapore Branch ซึ่งเป็นการทำรายการ Biglot ผ่านตลาดหลักทรัพย์

สำหรับรายการขายหุ้นครั้งนี้มีจำนวน 160 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนราว 1.51% ของจำนวนหุ้นมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ จะทำให้จำนวนหุ้นที่กลุ่ม CP เหลืออยู่จำนวน 1,712 ล้านหุ้น คิดเป็น 16.18% ของจำนวนหุ้นมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ส่วน จำนวนหุ้นที่กลุ่มซีพีถืออยู่ทั้งหมดมีจำนวน 8,988 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนราว 84.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด แบ่งเป็น 

  • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ APALL จำนวน 3,699 ล้านหุ้น สัดส่วน 34.96%
  • สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำนวน 2,640 ล้านหุ้น สัดส่วน 24.95% 
  • บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด จำนวน 936 ล้านหุ้น สัดส่วน 8.84%