ANAN ราคาหุ้นร่วง 3.40% หลังศาลปกครองสั่งรื้อ "แอชตัน-อโศก" ภายใน90วัน

ANAN ราคาหุ้นร่วง 3.40% หลังศาลปกครองสั่งรื้อ "แอชตัน-อโศก" ภายใน90วัน

ราคาหุ้น ANAN ช่วงเช้าวันนี้ (25 พ.ย.)เปิดตลาดปรับตัวลง 3.40% หรือ 0.05 บาท อยู่ที่ 1.42 บาท จากราคาปิดตลาดวันก่อน ที่  1.47  บาท  หลังวานนี้ ศาลปกครองสั่งคดีสยามสมาคมร้องแอชตัน-อโศกให้กรุงเทพมหานคร รื้อภายใน90วันในส่วนที่ก่อสร้างขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดตลาดช่วงเช้าวันนี้( 25 พ.ย. ณ 10.30 น.) ปรับตัวลง 3.40% หรือ 0.05 บาท อยู่ที่  1.42 บาท จากราคาปิดตลาดวันก่อน ที่  1.47  บาท  ขณะที่ราคาสูงสุดสูงสุด ที่ 1.45 บาท และราคาต่ำสุด1.40  บาท มูลค่าการซื้อขาย 40.02 ล้านบาท  

หลังข่าวเชิงลบวานนี้ (24 พ.ย.) ศาลปกครองสั่งคดีสยามสมาคมร้องคอนโดมิเนียมแอชตัน-อโศกให้กรุงเทพมหานครรื้อภายใน90วันในส่วนที่ก่อสร้างขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วานนี้  ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีที่สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ขอให้ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารโครงการแอชตัน-อโศก ในส่วนที่ก่อสร้างขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ณ ห้องพิจารณาคดี 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
    
ในคดีสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฟ้องขอให้ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารโครงการแอชตัน-อโศก ในส่วนที่ก่อสร้างขึ้นมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

 

 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และผู้อำนวยการเขตวัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ใช้อำนาจตามมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แล้วแต่กรณี ดำเนินการต่อบริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด (ผู้ร้องสอดที่ 1) สำหรับกรณีที่ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 42 ในการออกคำสั่งกับบริษัท อนันดาฯ ให้รื้อถอนอาคารโครงการแอชตัน-อโศก ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการเฉพาะแต่ส่วนของอาคารที่ได้ก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ในส่วนของอาคารที่สูงเกินกว่าความกว้างของทางจำเป็น 6.40 เมตร) ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

ทั้งนี้ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ผู้ร้องสอดที่ 1 และผู้ร้องสอดที่ 2 ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารพิพาท ให้เป็นไปตามข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก