RATCH ซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำ อินโดนีเซีย สัดส่วน 50% มูลค่ากว่า 528 ล้าน

RATCH ซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำ อินโดนีเซีย สัดส่วน 50% มูลค่ากว่า 528 ล้าน

RATCH ซื้อโรงไฟฟ้าพลังน้ำ อินโดนีเซีย สัดส่วน 50% คิดเป็นเงิน 13.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 528.07 ล้านบาท มีขนาดกำลังการผลิต 73.7 เมกะวัตต์

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 RH International (Singapore) Corporation Pte. Ltd. บริษัทย่อย ได้เข้าซื้่อหุ้นสามัญจาก Eco Energy Holdings Pte. Ltd. ผ่าน Fareast Renewable Development Ple. Ltd. บริษัทย่อยที่ RHIS  ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 เพื่อลงทุนและร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ Sibundong ซึ่งดำเนินการโดย PT Tapanuli Hydro Energy โดยการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะทำให้เป็นผู้ถือหุ้นในโครงการ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 คิดเป็นเงิน 13.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 528.07 ล้านบาท 

โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Sibundong มีขนาดกำลังการผลิต 73.7 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี ตั้งอยู่บนแม่น้ำซิบังดง จังหวัดสุมาตราเหนือ สาธารณรัฐอินโดเนียเซีย เป็นโครงการที่พัฒนาโดยบริษัทในเครือของ EEH ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ร่วมดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Asahan-1 ปัจจุบันอยู่ในช่วงพัฒนาโครงการ โดยมีแผนเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณปี 2571